LAURA QUERCIOLI MINCER

WŁOCHY – GENUA

Laura Quercioli Mincer urodziła się we Włoszech.

Studiowała język polski na Università degli Studi di Roma Tor Vergata. W 2018 roku na Uniwersytecie Szczecińskim obroniła rozprawę doktorską pt. Ojczyzna ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech. Od 2011 roku jest związana z Uniwersytetem w Genui (Universita di Genova), gdzie pełni funkcję szefowej tamtejszej polonistyki.

Zna język włoski, polski, angielski, jidisz, rosyjski i niemiecki.

 • Więzienie było moim domem. Więzienie i instytucje totalne w literaturze polskiej, Warszawa 2021.
 • Roma Ebraica. Libro da Scrivere, Kraków 2021.
 • 101 storie ebraiche che non ti hanno mai raccontato, Newton Compton 2011.
 • Patrie dei superstiti. Letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia, Rzym 2010.
 • Ojczyzny ocalonych, Lublin 2009.

Artykuły:

 • Artur Żmijewski, elogio del corpo imperfetto, „PL.IT rassegna italiana di argomenti polacchi” 2021, nr 12.
 • Oczy czarne – życie marne: sztuka wizualna i Marzec ’68 na podstawie wystawy „Obcy w domu”. W: Tożsamość po Pogromie: świadectwa i interpretacje Marca ’68, Red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński. Warszawa 2019.
 • In the prisons of Lviv: Aleksander Morgenbesser and Julian Stryjkowski, w: Galician Polyphony: Places and Voices, red. Alina Molisak, Jagoda Wierzejska, 2015.
 • Dwa wiersze z Szeolu: zagłada Żydów w okupacyjnych tekstach Czesława Miłosza. W: Rodzinny świat Czesława Miłosza, red. Redakcja: Tomasz Bilczewski, Luigi Marinelli, Monika Woźniak, Kraków 2014.
 • Czesław Miłosz: Un Povero Polacco Guarda Il Ghetto. Storia Di Due Poesie in Tempo Di Guerra. “La Rassegna Mensile Di Israel” 2014, 80.1.
 • „Nie będziemy się więcej bać ludzi?”: powrót po Zagładzie w literaturze polsko-żydowskiej, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 2.
 • Ubi Lenin, Ibi Jerusalem: Illusions and Defeats of Jewish Communists in Polish-Jewish, Post-World War Ii Literature. “European Journal of Jewish Studies” 2007, 1.1.
 • La Contesa Sulle Origini Ebraiche Di Mickiewicz. “La Rassegna Mensile Di Israel: 1999, 65.1.
 • Situazione Dello Scrittore Ebreo in Polonia. “La Rassegna Mensile Di Israel: 1986, 52.1.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół kilku zagadnień – należą do nich przede wszystkim kultura i literatura żydowska w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-żydowskie, zagadnienie postpamięci i narracje więzienne.

Jest członkinią rad naukowych kilku polskich i włoskich czasopism, m.in. wydawanego w Rzymie czasopisma „LEO – Laboratorio Est-Ovest” oraz czasopism Uniwersytetu Śląskiego: „Narracje o Zagładzie”, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, „Fabrica Litterarum”. Od 2013 roku jest członkinią komitetu wielojęzycznego czasopisma o tematyce polskiej „PL.IT / rassegna italiana di argomenti polacchi”.

Współpracuje z Instytutem Polskim w Rzymie.

Prowadzi zajęcia z historii literatury i kultury polskiej (od średniowiecza do współczesności), a także zajęcia dotyczące praktyki tłumaczeniowej oraz języka i kultury jidisz.

Przetłumaczyła ponad 20 tomów dzieł literatury polskiej i 2 z jidisz.

 • Jadwiga Maurer, Controfigure: racconti di guerre e del dopoguerra, tłum. L. Quercioli-Mincer, Florencja 2011.
 • Gustaw Herling-Grudziński, Caravaggio: światło i cień, tłum. L. Quercioli Mincer, P. Di Nepi, Warszawa 2019.
 • Konopnicka M., Mendel di Danzica. Storia di un pogrom, tłum. L. Quercioli-Mincer, Casoria 2013. [Mendel Gdański]
 • Keff B., Madre, Patria. Wstęp L. Marinelli, tłum. L. Quercioli-Mincer, Rzym 2011. [Utwór o matce i ojczyźnie]
 • Maurer J., Controfigure. Racconti della guerra e del dopoguerra, tłum. L. Quercioli-Mincer, Florencja 2011. [Sobowtóry]
 • Pankowski M., C’era e non c’era una volta un’ebrea, tłum. L. Quercioli-Mincer, Roma 2010. [Była Żydówka, nie ma Żydówki]
 • Stasiuk A., Il mondo dietro Dukla, tłum. A. Amenta i L. Quercioli–Mincer, Mediolan 2010. [Dukla]
 • Szlengel W., Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia, tłum. L. Quercioli–Mincer, Casoria 2010. [Co czytałem umarłym. Wiersze z getta warszawskiego]
 • Laskier R., Diario, tłum. L. Quercioli-Mincer, Mediolan 2008. [Pamiętnik]
 • Zdziarska-Zaleska M., La guerra sconosciuta. Diario della guerra russo-polacca di una donna medico di battaglione, tłum. L. Quercioli-Mincer, Brescia 2011. [W okopach: pamiętnik kobiety lekarza batalionu]
 • Stasiuk, A. Corvo bianco, tłum. Laura Quercioli Mincer, Mediolan 2002. [Biały kruk]
 • Grynberg H., La Vittoria, tłum. L. Quercioli-Mincer, [Zwycięstwo]
 • Margolis-Edelman A., Tego, co mówili nie powtórzę, tłum. L. Quercioli-Mincer.
 • Stasiuk A., Taksim, tłum. A. Amenta i L. Quercioli-Mincer. [Taksim]
Przewiń na górę