LEONARD POLAKIEWICZ

STANY ZJEDNOCZONE - WISCONSIN

Leonard Polakiewicz – ur. 30 marca 1938 roku w Kijowie. – profesor, wykładowca akademicki.
W 1950 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia na University of Minnesota (stosunki międzynarodowe, rusycystyka) oraz University of Wisoncin w Madison (rysycystyka i polonistyka). W 1978 roku obronił dysertację doktorską w dziedzinie języków i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wisconsin w Madison. W 1981 uzyskał dyplom na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  • The Theme of Protest and The Protesting Hero in Chekhov’s Writing, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, FF Philologia 1997, vol. XIV/XV, s. 491-507.
  • Supplemental materials for fifteen modern polish short stories, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1994.
  • Polish Language Textbooks and Readers Currently Used in the United States, The Learning and Teaching of Slavic Languages and Cultures, Bloomington: Slavica Publishers, 2000.
  • Polish language learning framework, Polish Institute of Arts and Sciences, 2002. (z J. Radwanską-Williams i W. Walczynskim).
  • Intermediate Polish: A Cultural Reader With Exercises, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999.
  • Chekhov’s the island of sakhalin and Dostoevsky’s notes from a dead house as Penological Studies, “Canadian-American Slavic Studies” 2001, vol. 35, s. 397-421.
  • Ocena podręczników do nauki języka polskiego używanych obecnie w Stanach Zjednoczonych, „Postscriptum” 2001, nr 37-38, s. 88-101. 

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień takich, jak język, literatura polska i rosyjska. Jest znawcą twórczości Antona Czechowa i dziewiętnastowiecznej powieści rosyjskiej.

Jest laureatem wielu nagród naukowych, m.in. College of Liberal Arts Distinguished Teacher Award (1978), Horace Morse University of Minnesota Alumni Association Award for Outstanding Contributions to Undergraduate Education (1992), American Association of Teachers of Slavic and East European Languages Teacher of the Year Award (1994), Ford Foundation, Bush Foundation, Fulbright – Hays Group Projects Abroad Grant, Hewlett Foundation.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (1999) oraz Medalem Amicis Universitatis Mariae Curie-Sklodowska (1992).

Profesor nadzwyczajny (Horace Morse Distinguished Associate Professor) języków i literatur słowiańskich w University of Minnesota, gdzie wykłada od 1970 r. Od 2015 roku jest profesorem emerytowanym.  

Od 1984 r. pełni funkcję dyrektora współpracy naukowej między University of Minnesota a Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej i od 1995 r. między University of Minnesota a Uniwersytetem Hercena w Petersburgu.

Przewiń na górę