LESIA BILENKA-SVYSTOVYCH

UKRAINA - LWÓW

Bilenka-Svystovych Lesia
LESIA BILENKA-SVYSTOVYCH

Lesia Bilenka-Svystovych (urodzona 12.08.1957 r. we Lwowie na Ukrainie) – ukraińska polonistka, tłumaczka,  wykładowczyni akademicka.

Skończyła Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki. W latach 1988-2000 była nauczycielką języka polskiego w lwowskiej Szkole Średniej nr 93 oraz wykładowczynią języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w Lwowskim Seminarium Duchowym.

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się leksykografia, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i metodyka nauczania języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Jest autorką szeregu podręczników i słowników do nauczania obu tych języków, m.in. podręcznika Uczę się polskiego.

Artykuły naukowe:

  • Zagadnienia metodyki a układanie słowników (dwujęzycznych i tematycznych), w: red. Czermińska M., Meller K., Fliciński P., Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 2007, str. 755–760.
  • Мацюк З.О. Український художній текст у польськомовній аудиторії, w: Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. Праць, 2007.

Podręczniki, słowniki:

  • Bilenka-Swystowycz L., Jarmoluk M., Uczę się polskiego, Kijów 1998.
  • Bilenka-Swystowycz L., Lebid R., Iwanowa M., 2005, Програми польської мови та літератури для шкіл з польською мовою навчання, Київ.
  • Bilenka-Swystowycz L., Gorbienko L., Zayachkiwska N., 2004, Українсько-польський та польсько-український словник, Львів.
  • Bilenka-Swystowycz L., Lebid R., 2005, Польська література для 5 класу, Львів; 2007, Польська література для 6 класу, Львів
  • Bilenka-Swystowycz L., Iwanowa M., 2005, Польська мова для 5 класу, Львів.
  • Bilenka-Swystowycz L., Jakmoliuk M., Kowalewski J., Język рolski dla 5 klasy, Czerniowice 2003; Język рolski dla 6 klasy, Czerniowice 2014; Język рolski dla 7 klasy, Czerniowice 2015; Język рolski dla 8 klasy, Czerniowice 2016; Język рolski dla 9 klasy, Czerniowice 2017; Język рolski dla 10 klasy, Czerniowice 2018.
  • Bilenka-Swystowycz L., Jakmoliuk M., Kowalewski J., Polski coraz bliżej, Czerniowice 2013, 2014.
  • Jarmoluk M., Bilenka-Swystowych L., Praktyczny polsko-ukraiński słownik, Tarnopol-Bohdan 2020.

Rozprawę doktorską zatytułowała: Teologiczna terminologia orientacji filozoficznej w języku polskim. Zagadnienia polonistyczne stanowią podstawę jej badań. Uczy języka polskiego, jest autorką podręczników do nauczania języka polskiego.

Pracuje w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki. Prowadzi zajęcia dotyczące aktualnych problemów translatoryki, kultury Polski, języka polskiego (leksykologii, fonetyki i fonologii).

Przewiń na górę