LESIA KOROL

UKRAINA - LWÓW

Lesia Korol – ukraińska polonistka, wykładowczyni akademicka, nauczycielka języka i literatury ukraińskiej, tłumaczka.

W 2005 roku ukończyła studia magisterskie o specjalności: nauczyciel języka polskiego i literatury polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończyła w 2009 roku. Odbyła liczne staże naukowe – przebywała na stypendium w Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Uniwersytecie Śląskim.

Publikacje naukowe

 • Kłopoty Ukraińców z polską etykietą językową, w: red. M. Czerwińska, K. Miller, P. Filiciński Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki zagranicznej, Poznań, 2007, s. 873–878.
 • Odstępstwa od normy grmatycznej w polszczyźnie młodzieży polskich szkół Lwowa i studentów polonistyki lwowskiej, w: red. W. T. Miodunka, A. Seretny W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI, Kraków 2008, s. 199–204.
 • Національно-культурна та мовна ідентичність учнів польських шкіл у Львові, w: Мова і Культура, Львів 2009, s. 155–
 • Особливості вираження граматичної категорії роду у мовленні учнів польських шкіл Львова, w: Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Л.Булаховського: зб. наук. праць, Київ 2010, s. 89–
 • Wielojęzyczność i kompetencja językowa uczniów polskich szkół we Lwowie (na podstawie kwestionariuszy), w: W. Miodunka, R. Nycz, T. Kunz Polonistyka bez granic. Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, tom II, Kraków 2011. s. 363–368.
 • Kiedy obejrzałem każdy kamień Lwowa… Obecność kultury w nauczaniu języka (letnie praktyki studentów polonistyki lwowskiej), w: red. A. Rabczuk Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne: materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2013, s. 43–51.
 • Cechy systemu gramatycznego w polszczyżnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie, w: red. J. Tambor Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Języki i kultury w kontakcie, tom VI, Katowice 2018, s. 345‒360. 
 • Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w polszczyźnie południowokresowej (na przykładzie obwodu lwowskiego), w: „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LXVII, Łódź 2019, s. 121–130.

Jej naukowe zainteresowania dotyczą dialektologii, socjolingwistyki, polskiej etykiety językowej, nauczania języka polskiego jako obcego. Jest autorką licznych publikacji poświęconych polszczyźnie i tożsamości uczniów polskich szkół we Lwowie.

Od 2005 roku pracuje jako asystentka w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

 • Чайковський А., Норма поведінки литовських ромів, w: Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України, ред. С. Павлюка, nr 3–4 (63–64), Львів 2005, s. 347–356 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 • Козера Й., Цигани з білоруського села Ружана, w: Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України, ред. С. Павлюка, nr 3–4 (63–64), Львів 2005, s. 357–366 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 • Цьвірко-Годицька Й., Зміна ролі та становища циганської жінки в Сороках (Молдова), w: Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України, ред. С. Павлюка, nr 3–4 (63–64), Львів 2005, s. 367–382 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 • Мільчарчик Е., Музеї та виставки, що презентують циганську культуру, w: Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України, ред. С. Павлюка, nr 3–4 (63–64), Львів 2005, s. 416–423 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 • Мруз Л., Відкритися чужому, w: Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України, ред. С. Павлюка, Nr 3–4 (63–64), Львів 2005, s. 435–438 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 • Тамбор Й., Рідна мова як іноземна: захист, навчання, пропагування, w: Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами, ред. О. Антонів, А. Кравчук, Й. Тамбор 2010, s. 13–17.
Przewiń na górę