LI WANYING

CHINY - DALIAN

Li Wanying
LI WANYING

Li Wanying urodziła się w 1995 roku w mieście Foshan w południowych Chinach. W latach 2014–2018 studiowała polonistykę na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych (Guangdong University of Foreign Studies). W latach 2018–2020 wykładała na Daliańskim Uniwersytecie Języków Obcych (Dalian University of Foreign Languages).  Od 2020 roku w ramach urlopu naukowego studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku język polski w komunikacji społecznej. Obecnie jest na drugim roku studiów magisterskich.

Anna Fu, Li Wanying, Czy język polski może być dla Chińczyków przysłowiową „chińszczyzną”?, [w:] Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, red. Agnieszka Jasińska, Piotr Kajak, Tomasz Wegner, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 153–167.

Wyróżnienie w konkursie na najlepszy przykład na język chiński fragmentu polskiej bajki dla dzieci w 2018 r.

Od 2018 roku jest wykładowczynią na polonistyce na Daliańskim Uniwersytecie Języków Obcych.

Lektorka języka polskiego jako obcego na kierunku polonistyka na Daliańskim Uniwersytecie Języków Obcych w Chinach od 2018 roku. W roku akademickim 2019/20 pełniła funkcję kierownika katedry. Prowadzi zajęcia językowe dla studentów na poziomie początkującym oraz z wiedzy o kulturze. Współorganizuje liczne wydarzenie kulturalne.

Przewiń na górę