ŁUKASZ WODZYŃSKI

KANADA - TORONTO

Wodzyński Łukasz
ŁUKASZ WODZYŃSKI

Łukasz Wodzyński jest absolwentem University of Toronto, gdzie studiował języki i literaturę słowiańską (m.in. język polski, rosyjski, ukraiński), komparatystykę oraz informatykę. Studia ukończył w 2008 roku. Uzyskał stopień doktora w 2015 roku po obronie pracy zatytułowanej Romance as an Experimental Form in Polish and Russian Early Modernism.

Na stałe związany jest z University of Wisconsin–Madison oraz University of Toronto, gdzie w roku akademickim 2016-2017 został kierownikiem tamtejszej polonistyki.

Jego zainteresowania naukowe obejmują kulturę europejskiego modernizmu, zwłaszcza w Polsce i Rosji, a także studia nad literaturą popularną.

Był stypendystą SSHRC i kanclerzem Jackman Graduate Fellow w dziedzinie humanistyki.

Współpracował z „Cosmopolitan Review” (z działem recenzji).

  • Romancing Modernism: Re-Enchantment in Polish and Russian Early Twentieth-Century Novel (nieopublikowana).
  • The Prodigal Son of Polish Literature: Michał Witkowski and the Art of SelfFashioning, “Slavonic and East European Review” 2020, Vol. 98, No. 1.
  • Modernism Romanced: The Imaginary Geography in Jerzy Żuławski’s The Lunar Trilogy, “Slavic Review” 2018, Vol. 77, No. 3.
  • Of elephants and toothaches: ethics, politics, and religion in Krzysztof Kieślowski’s Decalogue. “Canadian Slavonic Papers” 2018, Vol. 60, No. 3-4.
  • The Quest for ‘Pure Fame’: Fedor Sologub’s A Legend in the Making and the Modernist Ambivalence about Literary Celebrity, “Slavic and East European Journal” 2018, Vol. 61, No. 4.

Od 2016 jest kierownikiem polonistyki na Uniwersytecie w Toronto.

Prowadzi lektoraty, a także wykłady z literatury i kultury polskiej, m.in. zajęcia dotyczące polskiego kina, współczesnej polskiej kultury, polskiej historii.

Prowadził gościnne wykłady na University of British Columbia w Kanadzie oraz na Harvard University w USA.

Przewiń na górę