MAGDALENA SLYK (JANAS)

SZWECJA – UPPSALA

Magdalena Slyk
MAGDALENA SLYK (JANAS)

Magdalena Slyk z domu Janas – starszy wykładowca na Uniwersytecie w Uppsali. Jest koordynatorką przedmiotu ‘język polski’ w Katedrze Neofilologii. Interesuje się polską literaturą, tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi z języków polskiego i szwedzkiego.

Studiowała filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do obszaru jej zainteresowań badawczych zalicza się kultura i literatura szwedzka, a zwłaszcza rola podmiotu lirycznego we współczesnej poezji. Pracę magisterską poświęciła poezji Tomasa Trantrömera.

Poniżej wykaz wybranych publikacji:

Monografia:

”VEM är jag?”: Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, 2010. (praca doktorska)

 

Artykuły:

  • Ingen jul utan julkrubba, ,,Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle” 2018, t. 44, nr 8.
  • Kyrkan i Polen, ,,Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle” 2017, t. 43, nr 4.
  • Terminologia prawna w przekładzie ustnym i pisemnym: wybrane przykłady tłumaczeń w języku polskim i szwedzkim, „Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures” 2017, t. 58.
  • Demeter współczesnej Szwecji, „Classica Catovisiensia. Scripta Minira” 2000, 1, nr 1.
  • Från Tranströmers skafferi: Tomas Tranströmer: I arbetets utkanter, „Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle” nr 3.
  • Pater Stanislaw Papczynski, „Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle” nr 5.
  • Tomas Tranströmer – en konstär i norr, „Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle” 2011, nr 5.

Publikacje

Jest promotorem prac magisterskich i licencjackich.

Od września 2000 r. jest związana z Uniwersytetem w Uppsali, gdzie pracuje jako wykładowca i lektor języka polskiego.  Zajmuje się prowadzeniem lektoratu z języka polskiego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Zanim wyjechała z Polski, uczyła m.in. w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Przewiń na górę