MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN PARKMAN

SZWECJA – UPPSALA

Małgorzata Anna Packalén Parkman (ur. 7 maja 1952 w Poznaniu) – polska slawistka, profesor na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji, tłumaczka ustna i pisemna.

Uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 1971 rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiowała filologię polską i szwedzką. W latach 1975–1976 była stypendystką Svenska Institutet w Szwecji. W 1978 podjęła studia na Uniwersytecie w Uppsali na kierunku literaturoznawstwo i filologia słowiańskiej. Później rozpoczęła pracę nad doktoratem z języków słowiańskich, tytuł doktora obroniła w 1987 roku. Była zatrudniona w Instytucie Szwedzkim w Sztokholmie w latach 1988–1989. Od 2000 roku ma tytuł profesora Uniwersytetu w Uppsali (wcześniej była m.in. docentem na tejże uczelni).

            W swojej pracy badawczej skupia się głównie na literaturze polskiej. Na początku swojej kariery naukowej zajmowała się Nową Falą (Pokoleniem ’68), jego manifestami i postulatami i tekstami literackimi. W analizie współczesnej poezji i prozy koncentrowała się na takich aspektach jak rola pisarza, nowomowa czy odniesienie do modernizmu i romantyzmu. Obecnie zajmuje się polsko-szwedzką literaturą porównawczą. Pisała również artykuły na temat statusu polonistyki w Szwecji oraz strategii dydaktycznych w procesie uczenia języka polskiego. Badała również status fonologiczny polskich samogłosek nosowych. Zajmuje się dyskursem feministycznym w literaturze. Studia prowadzi w kontekście porównawczej polsko-szwedzkiej perspektywy kulturowej. Tłumaczy również beletrystykę z języka szwedzkiego na język polski. Jest też autorką haseł dotyczących polskiej literatury w szwedzkiej Encyklopedii Narodowej (Nationalencyklopedin).

Bierze udział w konferencjach w kraju i za granicą.

Poniżej wykaz wybranych publikacji:

Monografie:

 • Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych (Generation 68. Studies in Polish Poetry of the ‘70s. With a summary in English.), Uppsala 1987, (rozprawa doktorska, Acta Universitatis Upsaliensis Studia Slavica Upsaliensia 23)
 • Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych (Generation 68. Studies in Polish Poetry of the ’70s. With a summary in English.), Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1997. (Seria: Badania Polonistyczne za Granicą)
 • Under två kulturers ok. Allmogeskildringar i den polska och svenska 1800- och 1900-talslitteraturen (Under the yoke of two cultures: Peasant portrayals in Polish and Swedish literature of the 19th and 20th centuries. With a summary in English.), Uppsala 2001. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia, t. 43)

Książki pod redakcją:

Swedish-Polish Modernism. Literature – Language – Culture. Sztokholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2003. (współred. S. Gustavsson)

 

Przykładowe artykuły:

 • Zum phonologischen Status der polnischen Nasalvokale, „Scando-Slavica” 1991, t. 37. (współaut. S. Packalén)
 • Chłopi W.S. Reymonta i Rodzina Rasków V. Moberga – przykład polsko-szwedzkiej interferencji artystycznej [With a summary in English: The Peasants by W. S. Reymont and The Rask Family by V. Moberg – an example of a Polish-Swedish artistic interference], „Zeszyty Naukowe STUDIA SCANDINAVICA” (Gdańsk) 1993, z. 14.
 • Oryginał czy przekład – z problemów wykładowcy literatury polskiej na uniwersytecie szwedzkim, „Acta Universitatis Lodziensis” 1998, nr 10.
 • Bariera języka i bariera różnic świadomościowych. O nauczaniu literatury polskiej w Szwecji, w: Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. Jan Mazur, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Polskość, europejskość czy uniwersalizm? Literatura polska w kontekście szwedzkich kodów kulturowych, w: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2006.
 • Min värld är en kvinna. Några iakttagelser om en ny genre inom polsk modern prosa, „Suecia-Polonia” (Stockholm) 2007 nr 19.
 • Vart går den polska litteraturen? Några nedslag i nutida litterära trender, „Slovo. Journal of Slavic Languages and Literature”s (Uppsala) 2013.

Nagrody i wyróżnienia:

1990 – Nagroda dla tłumacza przyznana przez Szwedzki Związek Pisarzy [Svenska Författarförbundet]

2002 – Nagroda za monografię naukową przyznana przez Królewskie Towarzystwo Naukowe w Uppsali [Kungliga Vetenskaps-Societeten]

2009 – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznany za działania na rzecz współpracy polsko-szwedzkiej

2014 – Nagroda Uniwersytetu Pedagogicznego w Uppsali w dziedzinie nauk teologicznych, humanistycznych i pedagogiki

2015 – Odznaka Honorowa „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu), nadawana przez polskiego Ministra Spraw Zagranicznych.

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Królewskiego Związku Humanistyki (Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet) w Uppsali
 • Członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego (Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala)
 • Członek Szwedzkiego Związku Slawistów ( Svenska slavistförbundet)
 • Członek Komitetu ds. Funduszu Uniwersyteckiego Vilhelma Ekmana (Nämnden för Vilhelm Ekmans Universitetsfond)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego „Acta Universitatis Upsaliensis”
 • Członek Rotary International
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Soroptimist
 • Członek Zonta International w Uppsali
 • Członek Szwedzko-Polskiego Stowarzyszenia w Uppsali (Svensk-Polska Föreningen i Uppsala)

Wykłada przedmioty polonistyczne na Uniwersytecie w Uppsali. Pracowała również w Instytucie Szwedzkim w Sztokholmie.

Oprócz działalności naukowej poświęciła się przekładom prozy szwedzkiej na język polski (m.in. PA Fogelström, V. Moberg, G. Tunström, B. Smeds):

 • Fogelström P.A., Miasto moich marzeń (svensk titel: Mina drömmars stad), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1982.
 • Moberg V., Rodzina Rasków (svensk titel: Raskens), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987.
 • Tunström G., Oratorium na Boże Narodzenie (svensk titel: Juloratoriet), Kraków: Oficyna Literacka,1997.
 • Smeds B., Czwarta i piąta kobieta (svensk titel: Den fjärde och femte kvinnan), w: Sześć kobiet szuka reżysera, (antologia), red. H. Thylwe, Podkowa Leśna : „Aula”, 1998.
Przewiń na górę