MAŁGORZATA GERBER

SZWAJCARIA - ZURYCH

Małgorzata Gerber
MAŁGORZATA GERBER

Małgorzata Gerber-Antczak – dr nauk hum., lektorka języka polskiego i pracowniczka naukowa Katedry Slawistyki na Uniwersytecie w Zurychu. Małgorzata Gerber urodziła się w Łodzi i tam też w 1981 roku ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1982-1985 była asystentką dydaktyczną ds. struktur gramatycznych, czytania i pisania oraz języka angielskiego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1985-1991 studiowała anglistykę i slawistykę na Uniwersytecie w Zurychu. W 2003 napisała pracę doktorską na temat Zygmunta Krasińskiego i Szwajcarii.

  • Zygmunt Krasińskis helvetische Eindrücke. Der Blick des polnischen Aristokraten und Dichters auf die Genfer Polis, in: Bild und Begegnung, Basel und Frankfurt am Main 1996.
  • O slawistyce i polonistyce w Zurychu, in: Polonistyka na świecie, Warszawa 2001.
  • Zygmunt Krasiński und die Schweiz. Die helvetischen Eindrücke im Leben und Schaffen des polnischen Dichters, Bern 2007.
  • Gedanken einiger Polen am Mont Blanc, in: Dieser Berg verdeckt doch die ganze Aussicht! Der literarische Blick auf Alpen, Tatra und Kaukasus, Zürich 2016.
  • Wie die Helvetier Waldenburg entdeckten. Zur Rezeption von Joanna Bator in der Schweiz, in: 2. Transfer Reception Studies, Częstochowa 2017.

Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Współorganizatorka Dni studiów polskich na Uniwersytecie w Konstancji. Seminarium na Politechnice w Darmstadt (2011): „Historyczny dyskurs międzykulturowy w nauczaniu języka polskiego”, warsztaty na Uniwersytecie we Fryburgu: „Godła kultury polskiej – koncepcja leksykonowa” (2019). Organizacja i realizacja wieczorów autorskich we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Winterthur.

W Instytucie Slawistyki w Zurychu od 1991 r. prowadzi lektorat z języka polskiego. Obszar jej zainteresowań to polsko-szwajcarskie kontakty kulturalno-literackie, szczególnie w odniesieniu do Zygmunta Krasińskiego.

Przykładowe tematy poruszane na wieczorach literackich prowadzonych przez Małgorzatę Gerber:
2011 Łódzka Filmówka
2012 Wokół paryskiej „Kultury”
2015 Jazz, bridge i kolorowe skarpetki. Kultura niszowa wobec doktryny socrealizmu
2015 Kaszuby, Kaszubi i kaszubszczyzna. Odrodzenie języka i kultury
2017 „Szalona Galeria” łódzkie spotkanie z awangardą
2018 Polscy zesłańcy na Sybir. Polscy badacze Syberii
2018 J. Rudnicki-Grenzgänger. Między polskim a niemieckim kodem kulturowym
2020 Proza Mariusza Szczygła, czyli fakty i mity o Polakach i Czechach

Przewiń na górę