MAO RUI

CHINY - SZANGHAJ

Mao Rui
MAO RUI

Mao Rui urodziła się w Pekinie w Chinach. Jest lektorką języka chińskiego w Polsce i promotorką kultury chińskiej. Studiowała „Język polski i kulturę polską” („Polish Language and Culture”) oraz „Nauczanie języka chińskiego jako drugiego” („Teaching Chinese as a Second Language”) na Beijing Foreign Studies University (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych). Odbył m.in. staż na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podjęła magisterskie studia językoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez rok odbywała praktyki w Instytucie Konfucjusza w Krakowie. W latach 2011-2017 była jego pracownikiem, uczyła też języka chińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim jako lektorka. W 2022 roku obroniła doktorat poświęcony analizie błędów osób chińskojęzycznych zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego.

  • Chińscy studenci o rocznych stażach językowych w Polsce, „Kwartalnik Polnicum” 2018, nr 30, Warszawa, s. 57-66.
  • Postęp w mówieniu po polsku początkujących Chińczyków (na przykładzie studentów SISU), „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia”, R. 2018/2019, Seul, s. 411-418.
  • Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych w centrum języka i kultury polskiej w świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, Koncepcje, Perspektywy, t. V:  W kręgu (glotto)dydaktyki, red. A. Achtelik, K. Graboń, Katowice, 190-203.  (razem z Andrzejem Ruszerem)

Od 2017 roku jest wykładowczynią na polonistyce w Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. W 2022 roku chińskie tłumaczenie dzieła Stanisława Lema „Summa Technologiae” zostało uznane za najlepszą książkę roku 2021-2022 przez Sanliane Life Weekly. Nagrody otrzymali tłumacze dzieła na chiński, w tym Mao Rui, która jako jedyna z trójki tłumaczy przekładała swoją część z polskiego oryginału.

Lektorka języka chińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Europejskiej (lata 2011-2017).

Lektorka języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w świecie UJ (2016-2017).

Od 2017 roku wykłada na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. 

  • Polsko-chińskie różnice kulturowe: ciekawe doświadczenia, Opole, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2009
  • Bridging Cultures. Polska pomiędzy Wschodem i Zachodem w XXI wieku, red. J. Stępień, Wydawnictwo Stowarzyszenia „Projekt Orient”, Kraków-Pekin 2011,
  • Seria podręczników „Contemporary Chinese” (poziom średni i średnio zaawansowany)
  • Cyberiada, S. Lem, Wydawnictwo Zhejiang Wenyi, Szanghaj, 2021
Przewiń na górę