MARCELO PAIVA DE SOUZA

BRAZYLIA - KURYTYBA

Marcelo Paiva de Souza urodził się 29 marca 1971 roku w Brazylii. W 1993 ukończył studia licencjackie z literatury portugalskiej. Trzy lata później otrzymał tytuł magistra literatury brazylijskiej na Universidade de Brasília. Pracę doktorską pt. Teatr niepokoju. Studium porównawcze dramaturgii Stanisława I. Witkiewicza i Oswalda de Andrade obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Promotorem pracy był Jan Błoński. W latach 1997-2000 prowadził kursy języka polskiego organizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Polskiej dla brazylijskiej Polonii. W roku 1997 wyjechał do Polski na Uniwersytet Jagielloński w charakterze profesora wizytującego. W 2001 r. objął stanowisko na Universidade de Brasília. Dwa lata później związał się z Universidade Federal do Espírito Santo, gdzie wykładał literaturę brazylijską. Od 2009 roku jest związany z Katedrą Polonistyki na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie (Universidade Federal do Paraná). Zajmuje się także pracą tłumaczeniową. Zna język portugalski, polski, angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki.

 • Teatr Niepokoju: Studium porównawcze dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza i Oswalda de Andrade, Kraków 2001.
 • O Piano de Chopin, Brasília 1994. (wraz z H. Siewierskim)

Naukowe zainteresowania M.P. de Souzy dotyczą teorii literatury, historii literatury i teatru brazylijskiego, a także historii literatury i teatru polskiego, komparatystyki i translatoryki. W 2018 r. otrzymał srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Współorganizował I Międzynarodowe Spotkanie Polonistyczne w Brazylii.

Oprócz pracy translatorskiej pochłania go praca dydaktyczna. Prowadzi zajęcia na polonistyce oraz studiach podyplomowych z zakresu literatury i kultury polskiej, przekładoznawstwa, krytyki literackiej i komparatystyki.

 • Jabłońska M., Penso o que meu coraçao sente: obra literária e pontificado de Joao Paulo II, , Sao Paulo 2014. [Jan Paweł II. Papież, który został pisarzem] (wraz z E. Nadalinem)
 • Pluta A., Andrés: uma vida em mais de 3 mil filmes. Biografia de A. Bukowiński, Rio de Janeiro 2014. [Długa podróż w bardzo krótkim czasie Biografia Andrzeja Bukowińskiego]
 • Miłosz C., O testemunho da poesia: seis conferencias sobre as aflições de nosso século, Curitiba 2012. [Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku]
 • Gombrowicz W., Contra os poetas, „Poesia Sempre” 2009, t. 30. [Przeciw poetom: dialog o poezji z Czesławem Miłoszem]
 • Masłowska D., Branco neve, vermelho Rússia, Rio de Janeiro 2007. [Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną]
 • Miłosz C., Não mais, wybór, tłum., wstęp H. Siewierski, M.P. de Souza, Brasília 2003. [Nie więcej]
 • Witkiewicz S.I., Uma casinha no campo, Brasília 2004 [W małym dworku].
 • Fink I., A viagem, Rio de Janeiro 1998. [Podróż]
 • Norwid C.K., O piano de Chopin, Brasília 1994. [Fortepian Chopina] (wraz z H. Siewierskim)
Przewiń na górę