MAREK TOMASZEWSKI

FRANCJA–PARYŻ

Marek Tomaszewski – polonista i romanista, historyk literatury, kulturoznawca, mieszkający w Paryżu, profesor emerytowany INALCO (National Institute for Oriental Languages and Civilizations, Paryż), był także kierownikiem Centrum Badań Polonistycznych w Universitè de Gaulle, Lille III. Od 2014 r. jest przewodniczącym SEEP – Francuskiego Towarzystwa Studiów Polonistycznych.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół literatury autobiograficznej (Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Aleksander Wat), ponowoczesnej, współczesnej prozy polskiej, geografii humanistycznej (wschodnie rubieże dawnej Rzeczypospolitej), gatunków literackich oraz literatury polskiej we Francji i francuskiej w Polsce.

Wykaz wybranych publikacji:

  • Od Chaosu do Kosmosu. Szkice w literaturze polskiej i francuskiej XX wieku, Warszawa: IBL Wydawnictwo, 1998.
  • Joseph Conrad ou le triomphe de la solitude, w: Joseph Conrad. Un Polonais aux confins de l’Occident, red. M. Delaperrière, Paris: Editions de l’Institut d’Etudes Slaves et SHLP, 2009.
  • Jak formować człowieka by stał się republikaninem? Zarys bohaterów polskich w powieści francuskiej XVIII wieku, w: Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Cieński, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2009.
  • Gombrowicz kontra Sienkiewicz: spór na wczoraj czy na dzisiaj?, w: Witold Gombrowicz nasz współczesny,  J. Jarzębski, Kraków: Universitas, 2010.
  • Identités culturelles et zones géographiques. Le problème des peuples et des personnes déplacés dans la prose d’Olga Tokarczuk et Andrzej Stasiuk, w: Littératures de l’Europe médiane : après le choc de 1989, red. M. Delaperrière, M. Vrinat-Nikolov, Paris: Editions de Institut d’Etudes Slaves, 2011.
  • Przestrzeń natury i pokusy pogańskie. Czarny wąż na oparzeliskach, w: Czesława Miłosza „północna strona, red. M. Czermińska, K. Szalewska,, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury 2011.
  • Miłosz et l’attrait du catholicisme français, w: Czesław Miłosz, dialogue des cultures, D. Chauvin, Paris: Presses Universitaires Paris Sorbonne, 2013.
  • „Wiosna” Brunona Schulza, czyli manowce miłości, w: Bruno Schulz: teksty i konteksty. Materiały VI Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, red. W. Meniok, Drohobycz 2016.
  • Jak uczyć literatury polskiej we Francji w XXI wieku, w: Polonistyka na początku XXI wieku: diagnozy, koncepcje, perspektywy, red. J. Tambor, t. 5: W kręgu (glotto)dydaktyki, red. Achtelik, K. Graboń, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Redakcja:

Mémoire(s) des lieux dans la prose centre-européenne après 1989, Montricher: éditions Noir sur Blanc, 2013 (współred. M. Smorąg-Goldberg).

Autor licznych dzieł z zakresu literatury polskiej i środkowoeuropejskiej XVIII, XX i XXI wieku.

Podczas VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach w 2016 podczas obrad plenarnych wygłosił prelekcję pt. „Jak i po co prowadzić zajęcia z literatury polskiej? Kilka refleksji na temat polonistycznych doświadczeń na uniwersytetach francuskich na początku XXI wieku”.

Od 1998 roku pracował w katedrze polonistyki na Université Charles-de-Gaulle Lille 3, do 2015 kierował studiami polonistycznymi w INALCO do roku.

Prowadził zajęcia z zakresu historii literatury polskiej, literatury współczesnej, języka polskiego, obszaru kulturowego Europa Środkowo-Wschodniej.

Przewiń na górę