MARGRETA GRIGOROWA

BUŁGARIA – WIELKIE TYRNOWO

Margreta Grigorowa – urodzona 22 grudnia 1964 roku w Dyranowie, slawistka, literaturoznawczyni, badaczka literatury polskiej.

Ukończyła filologię bułgarską na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim im. Świętych Cyryla i Metodego. Tematyka jej rozprawy doktorskiej dotyczyła twórczości Bolesława Prusa. W 2005 uzyskała tytuł docenta, a w 2015 roku została profesorem literatur słowiańskich. Współpracuje z licznymi czasopismami poświęconymi literaturze, takimi jak „Rocznik Przemyski. Literatura i język” oraz czasopismo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Annales Universitatis Pedagogikae Cracoviensis”.

Jest autorką książek: Хоризонти и пътища на полската идентичност (Horyzonty i drogi polskiej tożsamości, Унив.изд. “Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2002; Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература (Rytualne strefy słowa w literaturze polskiej) , изд. “Фабер”. В.Търново.

Opublikowała około sześćdziesięciu artykułów, z których piętnaście na łamach polskich czasopism. W końcu 2011 roku wydano jej książkę o Conradzie Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател (Joseph Conrad Korzeniowski. Pisarz jako żeglarz), УИ „Св. св. Кирил и Методий” (Велико Търново, 2011).

Wybrane artykuły:

  • Polonistyka międzynarodowa w Katowicach: słodkie owoce spotkania, w: Literatura polska w świecie. T. 7: Recepcja i adaptacja, mecenaty i migracje: prace ofiarowane profesorowi Romualdowi Cudakowi. Red. K. Furkacz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Gnome.
  • Bruno i Caravaggio: filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Gruzińskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2016, nr 1.
  • Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii, w: Kraszewski i wiek XIX, A. Janicka, K. Czajkowski, P. Kuciński, Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2014. (seria Przełomy/Pogranicza)

Jest badaczką twórczości Bolesława Prusa, Olgi Tokarczuk, Ryszarda Kapuścińskiego, Gustawa-Herlinga Grudzińskiego, Josepha Conrada, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują również motyw podróży w literaturze romantycznej, postacie królów i świętych w literaturze staropolskiej oraz młodopolski dualizm.

Prowadziła zajęcia z zakresu polonistyki, w szczególności historii literatury polskiej na na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim im. Świętych Cyryla i Metodego. W 2006 roku wygłosiła na Uniwersytecie Jagiellońskim cykl wykładów o polsko-bułgarskich związkach literackich.

Przewiń na górę