MARIANNA ŁACEK

AUSTRALIA - SYDNEY

Marianna Łacek
MARIANNA ŁACEK

Marianna Łacek to nauczycielka i tłumaczka. Ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie i podyplomowe studia dotyczące dwujęzyczności (Bilingualism & Community Languages in Australia) na Sydney University.

Zajmuje się promowaniem polskiej kultury w Australii i nauczaniem języka polskiego, dodatkowo działa w organizacjach polonijnych i na rzecz edukacji młodzieży polonijnej na świecie.

  • Język polski w Australii, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. Jan Mazur, Lublin 2007.
  • Polskie szkolnictwo w Australii i Nowej Zelandii, „Zeszyty Naukowe PUNO” 2015, nr 3.
  • Nauczanie języka polskiego w Australii, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 17 (1), s. 151-163.
  •  

Jest założycielką organizacji The Polish Teachers Association in NSW, gdzie pełni również funkcję prezeski. Ponadto jest prezeską Polskiego Związku Kulturalnego w Nowej Południowej Walii.

W 2002 roku otrzymała wyróżnienie „Award for Excellence in Teaching” od Ministerstwa Edukacji stanu New South Wales. 13 czerwca 2016 roku została wyróżniona Medalem Orderu Australii (Medal of the Order of Australia).

Jest uczestniczką programu „Edukacja Dwujęzyczna”.

Od 1975 roku jest nauczycielką podlegającą NSW Department of Education and Communities.

Tłumaczyła na język polski poezję aborygeńską.

Przewiń na górę