MARTINA KUHNERT

NIEMCY – HALLE, WITTENBERGA (LUTHERSTADT WITTENBERG)

Martina Kuhnert urodziła się w 1956 roku w Meißen. Maturę zdała w 1975 roku. W latach 1975–1979 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1979 roku ukończyła studia z tytułem magistra języka i literatury polskiej. Od 1979 r. była związana ze slawistyką na Uniwersytecie im. Martina Lutra w Halle. W 1981 skończyła studia z językoznawstwa rosyjskiego. Od 1995 roku pracowała w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Martina Lutra w Halle.

Formy i funkcje strony biernej w polszczyźnie z perspektywy glottodydaktycznej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1998, nr 10, s. 345–351.

 • W 2004 roku wzięła udział i koordynowała polsko-francuski projekt pt. Welches Europa soll es sein?, stworzony z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a kierowany przez Instytut Studiów Romańskich. W latach 2004–2007 uczestniczyła w międzynarodowym projekcie, realizowanym w ramach programu Socrates Lingua 1, pt. Slavic Network – Językowa i kulturowa integracja, który był wspólnym dziełem pracowników z Polski, Czech, Słowenii, Słowacji, Bułgarii i Niemiec, z następujących uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet Lublański, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy oraz Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, a także radia z „Hristo Botev” (Българско Национално радио програма „Христо Ботев“) [1]. Projekt służył zachęceniu odbiorców z krajów słowiańskich i innych krajów europejskich do poznawania języków słowiańskich (języka polskiego, czeskiego, słowackiego, słoweńskiego i bułgarskiego), w tym ukazaniu podobieństw i różnic prezentowanych języków i ich kultur.

  W 2005 roku była jedną z organizatorek polsko-niemieckiej konferencji w Lipsku pt. Polityka językowa i certyfikacja (Sprachpolitik und Zertifizierung) , której pokłosiem była książka o tym samym tytule, która ukazała się w polskiej i niemieckiej wersji językowej.

  [1] Българско Национално радио програма „Христо Ботев“,

  Hristo Botev Radio

Od 1995 roku była nauczycielką do zadań specjalnych (niem. Lehrkraft für besondere Aufgaben) w obszarze polonistyki, językoznawstwa i kulturoznawstwa w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Martina Lutra w Halle.

Działalność dydaktyczna i naukowa Martiny Kuhnert skupia się wokół polskiego językoznawstwa i praktyki języka polskiego.

Od 1993 roku gościła wielokrotnie z wykładami w Szkole Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim

Tłumaczenia na język niemiecki informacji o utworach i autorach:

 • Mrożek Sławomir: Nocny ekspres. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 • Tokarczuk Olga: Szafa. Tł. Martina Kuhnert. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
 • Hugo-Bader Jacek: Maską w stronę wiatru. Nowak Włodzimierz: Radiobudzik pani Mohs. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 • Maciołek Marcin: Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach. Katowice: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 2016. ISBN:
Przewiń na górę