MARYLA LAURENT (LAURENT-ZIELIŃSKA)

FRANCJA – LILLE

LAURENT Maryla
MARYLA LAURENT (LAURENT-ZIELIŃSKA)

Maryla Laurent (ur. 1958 r.) – wykładowczyni i kierowniczka sekcji polonistycznej na Uniwersytecie w Lille, badaczka literatury polskiej i francuskiej, tłumaczka literatury polskiej na język francuski.

Ma znaczący, szeroki pod względem tematycznym dorobek translatorski i translatologiczny oraz literaturoznawczy. Badała m.in. dzieła Tadeusza Konwickiego, Janusza Korczaka, twórców pokolenia wojny i okupacji, a także relacje między europejskimi literaturami. Zajmowała się również losami polskich emigrantów we Francji oraz mniejszościami narodowymi w Polsce. Oprócz tłumaczeń dzieł Olgi Tokarczuk w jej dorobku możemy znaleźć przekłady utworów Sławomira Mrożka, Władysława Terleckiego Tadeusza Konwickiego Andrzeja Stasiuka czy Eustachego Rylskiego.

Jej pracy badawczej i dydaktycznej towarzyszy działalność popularyzatorska. Aktywność  na rzecz promocji Polski i jej kultury wiąże się z pisaniem artykułów w prasie kulturalnej, organizacją wydarzeń kulturalnych (spotkania z polskimi pisarzami, dyskusje, spektakle, wystawy). Z inicjatywy M. Laurent w styczniu 2019 roku odbyła się wystawa, pt. POLONICA. Collections polonaises de l’Université de Lille. Reflet de la présence polonaise dans les Hauts-de-France (1919–2019), która miała na celu podkreślenie 100 lat obecności Polaków na północy Francji.

Artykuły w czasopismach lub rozdziały w książkach:

 • La lituanité: un passé définitif dans l’écriture de Tadeusz Konwicki, w: Les Confins de l’ancienne Pologne, actes du colloque de LillLille, red. Beauvois, Lille: Presses Universitaires de Lille, 1988, s. 239–149.
 • W poszukiwaniu zaginionej Albertyny, „Twórczość” 1989, nr 10, s. 79–84. (współaut. S. Bereś)
 • Zepchnięto nas na samo dno naszych serc. Ze Stanisławem Beresiem rozmawia Maryla Laurent, „Przegląd Polski”, Nowy Jork, 23.07.1992, s. 11–13.
 • Miroir d’une génération avortée, la nouvelle poésie polonaise 1989–2002, w: Voix et visages de la poésie polonaise contemporaine (1918–2004), red. Delaperrière, Paris: Institut des Langues Slaves, 2004, s. 120–136.
 • Przyprawianie gęby Gombrowiczowi: „Teksty Drugie”, nr 3: Gombrowicz: poza międzyludzkim, 2005. 
 • Dzieło kanoniczne pełne obiecujących perspektyw, w: Europejski kanon literacki, red. E. Wierchowska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 

Książki pod redakcją:

 • La dérive de Tadeusz Konwicki au fil de ses romans. Archéologie d’une écriture: les huit années du réalisme socialiste, thèse de doctorat, Lille: Septentrion, 1996..
 • Les poètes de l’Apocalypse, anthologie de poésie 1939–1945 en polonais, hébreu, yiddish, Lille: Presses Universitaires de Lille, 1991. (współred. D. Beauvois, S. Bereś, J.-M. Delmaire)
 • Actualité d’une éducation de l’émotion et de l’intelligence. Janusz Korczak ou ce que laisser seul un enfant signifie, Lille: Éditions du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille, Travaux et Recherches, Collection UL3, 2003.

Jest zasłużoną tłumaczką polskiej literatury na język francuski, za co została odznaczona Orderem Zasługi RP. W 2018 roku przetłumaczyła na język francuski Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, za co otrzymała nagrodę Laure-Batalion. W 2019 roku została uhonorowana Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

M.Laurent działa na rzecz rozwoju polsko-francuskiej współpracy międzyuczelnianej m.in. z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1995 roku wespół z wrocławskimi romanistami rozpoczęła projekt badawczy pt. Traduction comme moyen de communication interculturelle [Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej], który w 2002 roku przyjął szerszą międzynarodową formę i nazwę (zespół tworzą Université Lille 3, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński i od 2008 Université Haute Alsace w Miluzie). Projekt ma na celu analizowanie przekładów ze szczególnym zwróceniem uwagi na przenikanie się kultur.

To aktywna członkini różnych organizacji polsko-francuskich: jest wieloletnią przewodnicząca międzynarodowego stowarzyszenia Les Lettres Européennes, członkinią Polskiej Akademii Umiejętności, Francuskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich oraz Towarzystwa Historyczno–Literackiego w Paryżu.

Maryla Laurent prowadzi zajęcia z zakresu polskiego literaturoznawstwa, komparatystyki, translatologii i translacji. W ramach wymian międzyuczelnianych prowadzi gościnne wykłady na polskich  polonistykach i romanistykach, a także w ośrodkach glottodydaktycznych.

 • Tadeusz Konwicki: La Clef des songes contemporains, Paris: Robert Laffont, 1983.
 • Władysław Terlecki: L’Échelle de Jacob, préface de Béatrice Didier, Paris: Robert Laffont, 1992.
 • Stanisław Bereś: Un demi-siècle de purgatoire. Entretiens avec Tadeusz Konwicki, Paris: Noir sur Blanc, 1993.
 • Andrzej Stasiuk: Journal de bord, Paris: Noir sur Blanc, 2004.
 • Sławomir Mrożek: Balthazar, Paris: Noir sur Blanc, 2007.
 • Andrzej Bobkowski: Un printemps à Paris, w: Bienvenue à Z et autres nouvelles de l’Est, Montricher: Noir sur Blanc, 2007, s. 69–84.
 • Eustachy Rylski: La Condition, Paris: Noir sur Blanc, 2009.
 • Józef Tischner: Le Drame humain, Paris: Cerf, 2012.
 • Olga Tokarczuk, Les Livres de Jakób, Lausanne: Noir sur Blanc, 2018.
Przewiń na górę