MICHAŁ JACEK MIKOŚ

STANY ZJEDNOCZONE - MILWAUKEE

Michael Jacek Mikos
MICHAŁ JACEK MIKOŚ

Michał (Michael) Jacek Mikoś, urodził sie 03.10.1939 r. w Warszawie, jest tłumaczem, wykładowcą, profesorem języków obcych.

Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski (1963 r.), a w 1966 r. University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował lingwistykę stosowaną. W 1977 r. uzyskał stopień doktora na Brown University w Providence w stanie Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. Po studiach pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1968 r. wyjechał do Houlton (USA), gdzie objął stanowisko assistant professora w Ricker College. Od 1976 do 1977 r. pracował na Brown University.

Obecnie jest zatrudniony jako profesor języków obcych i literatury na University of Wisconsin – Milwaukee na Wydziale Języków i Literatur Obcych (Departament of Foreign Languages and Literature), gdzie pełni funkcję kierownika katedry.

Zna języki: polski, angielski, francuski, rosyjski.

Odbiór Sienkiewiczowskiego Quo Vadis w Stanach Zjednoczonych, w: red. A. Kochańczyk i in., Słowa i metody, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009.

Polish Literature from 1918 to 2000. An Anthology, Bloomington: Slavica, 2008.

City of Memory. A Bilingual Anthology of Contemporary Polish Poetry, Bloomington: Slavica Publishers, 2015.

Historia powstania i upadku Katedry im. Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku., Arcana 126. Ed. Mikos, M. (2015), s. 112-145.

Główne ośrodki polonistyczna w Ameryce Północnej, w: red. R. Cudak, Literatura polska w świecie, t. 5, Katowice: Wydawnictwo Gnome 2014, s. 382-391.

Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej, Katowice: Wydawnictwo UŚ, Wydawnictwo Gnome 2012. 

Memoir of My Life. Poles in Wisconsin, ed. Mikos, Susan G. Wisconsin Historical Society Press, Madison, (2012): 101-128.

Obecność literatury polskiej w Ameryce Północnej i Anglii, w: red. R. Cudak, Literatura polska w świecie, t. 4, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2012, 123-130.

‘Kordian’ by Juliusz Slowacki, in: ed. S. Pricket, European Romanticism, London and New York: Continuum, 2010, s. 519-521.

Ode To Youth’ by Adam Mickiewicz. European Romanticism, in: ed. S. Pricket, European Romanticism, London and New York: Continuum, 2010, s. 209-213.

The Improvisation’ by Adam Mickiewicz. European Romanticism, in: ed. S. Pricket, European Romanticism, London and New York: Continuum, 2010, s. 370-389.

Synowie Hermesa: północnoamerykańscy tłumacze literatury polskiej, w: red. R. Cudak, Literatura polska w świecie, t. 3, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 404-413.

Cantilena vulgaris’ by Andrzej Gałka, “The Polish Review” LIV.1 (2009), p. 26-29.

Michael Mikos – wykaz publikacji książkowych

Jego zainteresowania naukowe dotyczą języka i literatury, a także kultury polskiej. Interesuje się również glottodydaktyką polonistyczną.

Zajmował się opracowaniem pierwszego komputerowego programu do nauczania języka polskiego Polish Vocabulary and Grammar (1986, 1988).

Jest laureatem nagrody Polskiego PEN Clubu za tłumaczenia literatury polskiej na angielski (1995 r.) oraz nagrody AATSEEL za: „wybitne osiągnięcia naukowe”.

Obecnie jest zatrudniony jako profesor języków obcych i literatury na University of Wisconsin – Milwaukee na Wydziale Języków i Literatur Obcych (Departament of Foreign Languages and Literature), gdzie pełni funkcję kierownika katedry. Specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego, literatury i kultury.

Przewiń na górę