MILICA MIRKULOVSKA

MACEDONIA PÓŁNOCNA - SKOPJE

Prof. dr Milica Mirkulovska urodziła się w 1965 r. w Skopju, w Macedonii.

Jest profesorem zwyczajnym na polonistyce w ramach Katedry Slawistyki na Wydziale Filologicznym im. Błaže Koneskiego Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii. Dzięki jej aktywności polonistyka skopijska może się dziś pochwalić wieloma cennymi osiągnięciami. Działalność naukowa Mirkulovskiej skupia się wokół problemów dydaktycznych związanych z nauczaniem języka polskiego Macedończyków oraz zagadnień językoznawczych i tłumaczeniowych. Od 1989 roku badaczka zajmuje się tłumaczeniami z języka polskiego na macedoński. Ponadto Mirkulovska jest redaktorką dwóch ważnych dla współpracy polsko-macedońskiej czasopism slawistycznych – „Folia Philologica Macedono-Polonica” i „Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica”.

Wybrane prace naukowe:

 • M. Mirkulovska, Aktywne opanowywanie problematyki morfo-syntaktycznej przez studentów macedońskich, w: Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, t. 2, Universitas, Kraków 2008.
 • M. Mirkulovska, Materiał językowy macedoński do SPPS. Interpretacja wybranych pojęć, w: Język, polityka, społeczeństwo: słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Elipsa, Warszawa 2004.
 • M. Mirkulovska, Potrzeba koordynacji programów w zakresie językoznawstwa ogólnego, gramatyki języka ojczystego i gramatyki języka obcego, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 • M. Mirkulovska, Problemy związane z nauczaniem Macedończyków języka polskiego, w: Język polski w kraju i za granicą, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, t. 2, Warszawa, 1997.
 • M. Mirkulovska, K. Zdravkova, Bibliografia języka macedońskiego online : doświadczenia i osiągnięcia, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2007, nr 2, s. 41–53.
 • S. Karolak, M. Mirkulovska, Inchoatywna konfiguracja aspektualna w języku macedońskim, Warszawa, 2000.

W jej dorobku odnaleźć można przekłady prozy i poezji, ale także artykuły i monografie naukowe z kręgu językoznawstwa i etnologii, czy tłumaczenia seriali telewizyjnych. Literaturę polską zaczęła tłumaczyć w latach dziewięćdziesiątych XX w., rozpoczynając od fragmentów prozy B. Schulza i S. Witkiewicza. Jako tłumaczka prozy polskiej aktywnie działa od 2009 roku. W kręgu jej zainteresowań znajduje się twórczość pisarzy takich jak H. Sienkiewicz, C. Miłosz, S. Lem, J. Pilch, А. Stasiuk, A. Tuszyńska, K. Varga, M. Parys, D. Terakowska i wielu innych.

Jest wykładowczynią na polonistyce Uniwersytetu św. Św. Cyryla i Metodego w Skopju – na jej zajęciach studenci poznają tajniki języka polskiego i zagadnienia polskiego i polonistycznego językoznawstwa.

 • Stanisław Lem, Solaris / Solaris, prev. Milica Mirkulovska. Skopje, Antolog, 2016.
 • Jerzy Pilch, Inne rozkosze / Grešni uživanja, prev. Milica Mirkulovska, Skopje, Antolog, 2015.
 • Andrzej Stasiuk, Biały kruk / Bel gavran, prev. Milica Mirkulovska, Skopje, Antolog, 2015.
 • Andrzej Stasiuk, Taksim / Taksim, prev. Milica Mirkulovska. Skopje, Antolog, 2016.
 • Agata Tuszyńska, Narzeczona Schulza / Svršeničkata na Bruno Šulc, prev. Milica Mirkulovska. Skopje, Antolog, 2016.
 • Agata Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran / Obvineta: Vjera Gran, prev. Milica Mirkulovska, Skopje, Antolog, 2015.
Przewiń na górę