MIRJA LECKE

NIEMCY – RATYZBONA (REGENSBURG)

Mirja Lecke
MIRJA LECKE

Mirja Lecke (ur. w 1972 r.) – niemiecka slawistka i literaturoznawczyni, profesor na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy).

W latach 1991–1998 studiowała slawistykę, komunikację oraz ekonomię na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze. W 1994 roku otrzymała stypendium na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym na kierunku filologia rosyjska. W 1998 roku obroniła pracę magisterską pt. ,,Literature and Ecomonics. A. Tchaianov’s Journey of My Brother Aleksey to the Land of Peasant Utopia”. W latach 1998–2002 była doktorantką oraz wykładowczynią na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze, odbyła kilkumiesięczny staż na UJ. W roku 2002 uzyskała tytuł doktora, na podstawie dysertacji „Erzählte Aufklärung. Studien zum polnischen Roman um 1800”. W latach 2002–2009 była adiunktką na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze. W 2009 roku uzyskała habilitację za pracę „Literatur für Imperialbürger. Die Repräsentation der westlichen Reichsgebiete in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts”. W latach 2009–2020 była profesorem literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. W 2020 objęła stanowisko kierownik Katedry Literatury i Kultury Słowiańskiej Uniwersytetu w Ratyzbonie.

Teksty naukowe –  monografie, redakcje

 • Westland. Polen und die Ukraine in der russischen Literatur von Puškin bis Babel’, Frankfurrt a. M.: Peter Lang, 2015.
 • Erzählte Aufklärung. Studien zum polnischen Roman um 1800, Frankfurrt a. M.: Peter Lang, 2002.
 • Verflechtungsgeschichten. Konflikt und Kontakt in osteuropäischen Kulturen [Entangled (Hi-)Stories. Conflict and Contact in East European Cultures]. Festschrift für Alfred Sproede,
 • red. M. Lecke,  O. Zabirko, Münster: LIT, 2016.
 • Rossiia i Gruzia posle imperii [Russia and Georgia after Empire]. Novoe literaturnoe obozrenie, red.: M. Lecke, E. Chkhaidze, Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2018.

 

Artykuły (wybrane)

 • Privacy, Political Agency, and Constructions of the Self in Texts Written by Dissidents, w: Outside the “Comfort Zone”: Performances and Discourses of Privacy in Late Socialist Europe, red. Klepikova, L. Raabe, Berlin: De Gruyter, 2020.
 • Путешествие Пана Подстолиячерез Вильну в Россию. Фаддей Булгарин и польский бытовой роман [Pan Podstoli’s journey through Wilna to Russia. Faddei Bulgarin and the Polish novel of manners], w: Ф. В. Булгарин — писатель, журналист, театральный критик, red. A. Reitblat, Moskwa: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019.
 • The Palgrave Encyclopaedia of Urban Literary Studies, w: Jeremy Tambling, red. Lecke, E. Sicher, Odessa 2018.
 • The Street: A Spatial Paradigm in Odessan Literature, „Slavonic and East European Review” 2017, nr 95, 3.
 • Of Subalterns and Hybrids, or: How Postcolonial Is Contemporary Polish Literature?, w: Smola, Klavdia; Uffelmann, Dirk (Hg.): Postcolonial Literatures after Communism, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2016.
 • Motyw nieuchronnej katastrofy i jego reprezentacje w dziełach filmowych doby PRL (Agnieszka Holland, Andrzej Wajda), w: Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, red. J. Herlth, K. Trybuś, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2014.
 • Faddej Bulgarin. „Sprawa polska“ im Russischen Reich?, „Zeitschrift für Slavische Philologie” 2010, nr 86.
 • Schweigen. Sprechen. Dichter und Medium bei Aleksander Wat, „Zeitschrift für Slawistik” 2006, nr 51.

Prowadzi badania na temat polskiej literatury oświecenia i postkomunizmu.

Jako slawistka w swoich pracach podejmuje tematy rosyjskiej literatury z okresu imperialnego i poradzieckiego w perspektywie postkolonialnej – zwłaszcza w kontekście relacji rosyjsko-gruzińskich, rosyjsko-polskich i rosyjsko-ukraińskich. Ponadto interesuję się literaturą Odessy, rosyjsko-żydowską oraz rosyjsko-polską.

[1] 

Prowadzi zajęcia z przedmiotów slawistycznych, w tym literaturoznawczych z zakresu filologii rosyjskiej i innych filologii słowiańskich, w tym filologii polskiej.

Przewiń na górę