MIROSLAV HRDLICKA

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

Miroslav Hrdlička urodził się w 1984 roku w Zagrzebiu. Studiował polonistykę, literaturę oraz filozofię na Wydziale Filologicznym w Zagrzebiu. Rozprawę doktorską pt. „Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku” obronił w 2020 roku.

  • Povratnost kao imenička kategorija: slučaj poljskih povratnih imenica, „Suvremena lingvistika” 2019, nr 45 (88), s. 159–177.
  • Zašto poljski i hrvatski „glagolski pridjevi radni’’ nisu ekvivalentni?, w: Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, red. N. Pintarić, I. Čagalj, I. Vidović Bolt. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 121–129. (we współautorstwie z I. Vidović Bolt).
  • Dvojina u poljskom jeziku, w: Život mora biti djelo duha, red. Z. Kovačević, I. Vidović Bolt. Zagreb: Disput, 2017, s. 131–139.
  • Izražavanje nesigurnosti u poljskom jeziku, w: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi, red. D. Blažina, Đ. Čilić Škeljo, Zagreb: FF press, 2016, s. 285–296.
  • Semantičko polje ružnoća/brzydota u hrvatskim i poljskim frazemima, w: Słowo, tekst, czas XII: frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki, t. 2, red. M. Aleksiejko. H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin: Greifswald, 2014, s. 68–74. (we współautorstwie z N. Pintarić oraz I. Vidović Bolt).
  • Frazeologizmy z motywem piękna w językach chorwackim i polskim, w: Język, estetyka, sztuka, red. D. Jastrzębska-Golonka, A. Rypel. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2014, s. 95–103.
  • Novogovor nakon pada totalitarnih sustava, w: Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, red. B. Kryżan Stanojević, Zagreb: Srednja Europa, 2013, s. 117–127.

W latach 2014–2018 był współpracownikiem przy projekcie pt. „Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme” prowadzonym pod kierunkiem prof. Nedy Pintarić.

Od 2012 roku w Katedrze Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu w Zagrzebiu prowadzi kursy z historii literatury polskiej oraz z fleksji języka polskiego.

Przewiń na górę