MIROSLAV TOPIĆ

SERBIA–BELGRAD

Miroslav Topić (ur. w 1937 r., zm. w 2012 r.) – profesor Uniwersytetu w Belgradzie, slawista, folklorysta, komparatysta literatur słowiańskich, znawca literatury polskiej, tłumacz poezji polskiej i rosyjskiej.

Ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie w Belgradzie. W 1962 roku rozpoczął pracę na Wydziale Filologicznym tejże uczelni. Był drugim, po profesorze Đorđe Živanoviciu, dyrektorem Katedry Polonistyki. Pełnił tę funkcję do emerytury w 2003 roku. Do jego głównych zainteresowań badawczych należała wersologia porównawcza. We współpracy z Petarem Bunjakiem opublikował kilka prac naukowych dotyczących folkloru i przekładu serbskich pieśni narodowych na język polski.

  • Ukrštana i paralele: o polskim prevodima srpske narodne poezije. Belgrad: EAT – Eco Art & Theory, 2015. (współaut.: P. Bunjak)
  • Od ritma ka smislu: metrički problemi prevođena srpskih narodnih pesama kosovskog ciklusa na polski jezik. Belgrad: Slavističko društvo Srbje, 2013. (współaut.: P. Bunjak)
  • Folklor i prevod: ogledi o recepciji srpskog narodnog pesništva u polskoj kńiževnosti. Belgrad: Universitet u Beogradu, Filosofski fakultet, 2007. (współaut.: P. Bunjak)
  • Poljski motivi i ritmovi u transkripciji Desanke Maksimović. Belgrad: Narodna biblioteka Srbije, 2001. (współaut.: P. Bunjak)

M. Topić w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju polonistyki serbskiej, szczególnie w zakresie literaturoznawstwa (a dokładnie – wersologii porównawczej oraz badań nad tekstami ludowymi).

W latach 1984–2003 wykładał literaturę polską na Uniwersytecie w Belgradzie. Prowadził wykłady na temat genologii historycznej literatury polskiej oraz literatury polskiej okresu romantyzmu [1].

[1] P. Bunjak, Kartki z dziejów polonistyki na Uniwersytecie Belgradzkim, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2013, nr 1–2, s. 22–23.

Przekładał polską poezję na serbski. Poza tym wraz z P. Bunjkakiem zajmował się m.in. tłumaczeniem serbskich pieśni narodowych na język polski.

Przewiń na górę