MOTOKI NOMACHI

JAPONIA - SAPPORO

Motoki Nomachi (野町素己) urodził się w 1976 roku w Tokio, gdzie również się wychowywał.

Obecnie jest profesorem w Centrum Badań Słowiańsko-Eurazjatyckich na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo, Japonia.

Studiował na Wydziale Literatury na Uniwersytecie w Tokio. W 2002 roku otrzymał tytuł magistra języków i literatury słowiańskiej. W pracy magisterskiej badał zmiany gramatyczne w mniejszościowych językach słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem kaszubskiego.  Tytuł doktorski nadano mu w 2008 roku. Każdy stopień naukowy uzyskał na Uniwersytecie w Tokio.

Prowadził liczne badania terenowe na temat języka kaszubskiego i podlaskiego (Polska), chorwackiego burgenlandzkiego (Austria), bułgarskiego Banatu (Serbia i Rumunia), Bunjevac (Serbia), Polesie (Białoruś i Ukraina), Gorani (Kosowo, Macedonia i Albania) i inne.

Jego badania obejmują kontakt językowy, typologię językową, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, kaszubskiego, słoweńskiego i BCMS, zagadnienia socjolingwistyczne dotyczące mikrojęzyków słowiańskich, takich jak bułgarski Banat, język lachski i zachodniopolski.

Zajmuje się językoznawstwem słowiańskim oraz językoznawstwem ogólnym. Interesuje go zwłaszcza typologia gramatyczna języków słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu językowego i zmian gramatycznych oraz socjolingwistyka słowiańska, w szczególności problematyka języków mniejszości i formowanie się języków standardowych. Jest znawcą literackich odmian językowych, które występowały obok znanych języków słowiańskich. W 2008 roku odwiedził wejherowskie muzeum. Spotkał się wtedy z Tomaszem Fopke, szefem Rady Programowej Języka Kaszubskiego, który przedstawił mu zakres działalności.

W 2010 roku został redaktorem naczelnym czasopisma „Acta Slavica Iaponica”.

Jest członkiem Komisji Badań Słowiańskich Mikrojęzyków Literackich w Międzynarodowym Komitecie Slawistów (2016 – obecnie), Komisji ds. Studiów nad Strukturą Gramatyczną Języków Słowiańskich w Międzynarodowym Komitecie Slawistów (2011 – obecnie), Komitetu Doradczego Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego (2020 – obecnie).

Redagowane tomy:

Książki

 • (z Yumi Nakajima) / Nyū ekusupuresu serubiago kuroachiago[Nowy ekspresowy podręcznik języka serbsko-chorwackiego]. 2010. Tokio: Hakusuisha, 149. 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach

  • Language Loss and Preservation: The Case of Banat Bulgarian in Serbia. Balkanistica 30, pp. 289–318, 2020.
  • Contact-induced Grammatical (Non)changes? Observations of the Morpho-Syntactic Structures in the Kashubian Dialect in Canada. Južnoslovenski filolog, LXXIV 1-2, pp. 13–29, 2018.
  • Vojvodina’s Minority Languages in Light of a Language Emancipation Theory. Balkanistic Forum 3: 1, 19–33, 2018. (współpraca: Bojan Belić)
  • 21st Century Standard Language Ideology in Serbia and Poland. Belgrade English Language and Literature Studies 10, pp. 177–192, 2018. (współpraca: Bojan Belić)
  • Another Look at the Rise and Fall of the West Polessian Literary Microlanguage (with a Glance toward Less Discussed Ukrainian Factors). In: Ljudmila Popović, ed., Ukrainian Studies and Slavic World. 264–283, 2017.
  • On the Second Be Periphrasis (BE-2) in Kashubian: Its Grammatical Status and Historical Development. Slavia: časopis pro slovanskou filologii, vol. 84, No. 3, pp. 268–283, 2015.

Jest określany ambasadorem kaszubszczyzny w Kraju Kwitnącej Wiśni. Socjolingwista specjalizujący się w polityce językowej, planowaniu językowym i krajobrazie językowym z perspektywy synchronicznej oraz diachronicznej.

W 2018 roku został wyróżniony za działanie na rzecz rozwoju języka kaszubskiego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego.

W 2016 roku prowadził Panel V: Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne wraz z Gerdem Hentschelem z Uniwersytetu Carla Ossietzky’ego w Oldenburgu w Niemczech w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów w Katowicach.

Otrzymał grant na projekt: Kompleksowe studium składni kaszubskiej (granty JSPS dla młodych naukowców B, 2010–2012).

Przewiń na górę