NGUYEN CHI THUAT

WIETNAM - HANOI

NGUYỄN CHÍ THUẬT
NGUYỄN CHÍ THUẬT

Nguyễn Chí Thuật urodził się 1 marca 1951 r. w Hà Nam w Wietnamie,  polonista, tłumacz, profesor na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 roku zajmuje stanowisko profesora wizytującego języka wietnamskiego w Instytucie Lingwistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1970-1977 odbył kurs języka polskiego i studia polonistyczne na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, następnie w latach 1977-1987 był lektorem języka polskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi, potem (1987-1990) odbył staż językowy i studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1998 do 2004 był tłumaczem Ambasadora RP w Hanoi. W październiku 2020 roku, po 15 latach nieprzerwanego nauczania w Polsce, profesor Nguyen Chi Thuat przeszedł na emeryturę i wrócił do Wietnamu.

Nguyễn Chí Thuật jest poetą tworzącym w języku polskim i do tej pory wydał 2 tomy:

 • Znad Rzeki Czerwonej nad Wisłę i Wartę, Wyd. Rys, Poznań 2011.
 • Z nurtem Warty. Wyd. Biblioteka „Tematu”, Bydgoszcz 2016.

Artykuły

 • Literatura polska w Wietnamie, Nghiên cứu Văn học (miesięcznik „Badania Literackie”), nr 6/2013.
 • Ryszard Kapuściński – mistrz reportaży, Nghiên cứu Văn học (miesięcznik „Badania Literackie”), nr 6/2013.
 • Wisława Szymborska i literacka nagroda Nobla, Nghiên cứu Văn học (miesięcznik „Badania Literackie”), nr 8/2013.
 • Tożsamości kultury wietnamskiej, Scripta manent, Księga Jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Neofilologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
 • Literatura polska w Wietnamie po roku 1989, w: Literatura polska w świecie, tom IV, Mapowanie, opisy, interpretacje, pod redakcją R. Cudaka, Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014.
 • Zainteresowanie literaturą polską w Wietnamie, „Postascriptum Polonistyczne” 2006, nr 2 (52).

Napisał wstępny artykuł o Adamie Mickiewiczu i polskim romantyzmie w czasopiśmie Foreign Literature nr 6 w 1998 r. Pisarz specjalizujący się w reportażu Ryszarda Kapuścińskiego w Wietnamie „Magazyn Literacki” nr 6 2013. Jesienią 2015 roku Wydawnictwo Kobiet wydrukowało w przekładzie Manuli Kalickiej książkę Tata, ona i ja. W 2016 r. drukował także komiksy w wydawnictwie Kim Dong Przygody Kozła, Mateusz. Najcenniejszym dziełem tłumacza Nguyen Chi Thuata jest potężna seria powieściowa Lalka Bolesława Prusa, licząca 1230 stron, po wielu latach oczekiwania, w 2016 roku opublikowała ją w Hanoi Wydawnictwo Kobiet.

Publikuje wiele artykułów wprowadzających do literatury polskiej w czasopismach literackich i kulturalnych w Wietnamie. Nguyen Chi Thuat jest pomostem łączącym literaturę Wietnamu i Polski.

W 2017 r. otrzymał Główną Nagrodę Literacką Związku Pisarzy Stolicy Hanoi za przekład Lalki B. Prusa, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Literacką im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”.
W 2016 r. był zdobywcą II Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka, a w 2013 r. laureatem Nagrody Literackiej im. Klemensa Janickiego „za całokształt twórczości literackiej i wkład w kulturę europejską”.

Nguyen Chi Thuat przełożył:

 • Śmierć w trójkącie błędów, K. Kożniewski, Wydawnictwo Hanoi (1988).
 • Kruche szczęście, zbiór opowiadań wielu autorów, Wydawnictwo Thanh Nien (2001).
 • Przełamanie gry w oblężenie, zbiór opowiadań, Wydawnictwo Armii Ludowej (2002).
 • Wspomnienia W. Szpilmana, Hanoi: Wydawnictwo Pianista (2003).
 • Dzień Miłości; The Last Person (wydruk z Nguyen Thi Thanh Thu).

1990 – 1996 – pracownik, potem kierownik Działu ds. Nauki w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi. Od 2004 do 2012 pracował jako wykładowca Wydziału Wietnamistyki Uniwersytetu Hanojskiego. Oprócz tego, w ciągu 15 lat, poczynając od 2005 roku był profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Ryszard Kapuściński, Cesarz, Wyd. Thaihabooks, Hanoi 2018.
 • Bolesław Prus, Lalka, Wyd. Phu Nu, Hanoi, 2016.
 • Kornel Makuszyński, Przygody Koziołka Matołka, Wyd. Kim Dong, Hanoi 2016.
 • Manula Kalicka: Tata, one i ja, Wyd. Phu Nu, Hanoi, 2015.
 • Ostatni dzień Walentynki, Zbiór opowiadań polskich autorów (wspólnie z Nguyen Thi Thanh Thu), Wyd. „Tre”, Hanoi 2012 (część tłumaczeń ukazała się w „Literaturze na Świecie” nr 6/1998, nr 6/1999, nr 2/2008. 
 • Kruche szczęście, zbiór opowiadań polskich autorów, wyd. Hanoi, 2003. 
 • W krąg, zbiór opowiadań polskich i zagranicznych autorów, Wyd. Wojskowe, Hanoi 2003.  
 • Autor tłumaczeń od 1986 r. utworów poetyckich Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Karola Wojtyły, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza na łamach prasy wietnamskiej. 
Przewiń na górę