NGUYEN CHI THUAT

WIETNAM - HANOI

Nguyen Chi Thuat – urodzony w 1951 roku w Ha Nam w Wietnamie. Polonista, tłumacz, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Studia polonistyczne wraz z kursami języka polskiego ukończył w latach 1970–1977 na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1977–1987 był lektorem języka polskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi, a następnie w latach 1987–1990 odbył staż językowy i studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1998 do 2004 roku był tłumaczem Ambasadora RP w Hanoi.

Tomiki wierszy

 • Znad Rzeki Czerwonej nad Wisłę i Wartę, Wyd. Rys, Poznań 2011.
 • Z nurtem Warty. Wyd. Biblioteka „Tematu”, Bydgoszcz 2016.

Artykuły

 • Literatura polska w Wietnamie, Nghiên cứu Văn học (miesięcznik „Badania Literackie”), nr 6/2013.
 • Ryszard Kapuściński – mistrz reportaży, Nghiên cứu Văn học (miesięcznik „Badania Literackie”), nr 6/2013.
 • Wisława Szymborska i literacka nagroda Nobla, Nghiên cứu Văn học (miesięcznik „Badania Literackie”), nr 8/2013.
 • Tożsamości kultury wietnamskiej, Scripta manent, Księga Jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Neofilologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
 • Literatura polska w Wietnamie po roku 1989, w: Literatura polska w świecie, tom IV, Mapowanie, opisy, interpretacje, pod redakcją R. Cudaka, Uniwersytet Śląski i Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014.
 • Zainteresowanie literaturą polską w Wietnamie, „Postascriptum Polonistyczne” 2006, nr 2 (52).

W 2017 r. otrzymał Główną Nagrodę Literacką Związku Pisarzy Stolicy Hanoi za przekład Lalki B. Prusa, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Literacką im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”.
W 2016 r. był zdobywcą II Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka, a w 2013 r. laureatem Nagrody Literackiej im. Klemensa Janickiego „za całokształt twórczości literackiej i wkład w kulturę europejską”.

W latach 1990–1996 był pracownikiem, a potem kierownikiem Działu ds. Nauki w Wyższej Szkole Języków Obcych w Hanoi, od 2004 do 2012 r. był wykładowcą Wydziału Wietnamistyki Uniwersytetu Hanojskiego, a w latach 2005–2020 profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 • Ryszard Kapuściński, Cesarz, Wyd. Thaihabooks, Hanoi 2018.
 • Bolesław Prus, Lalka, Wyd. Phu Nu, Hanoi, 2016.
 • Kornel Makuszyński, Przygody Koziołka Matołka, Wyd. Kim Dong, Hanoi 2016.
 • Manula Kalicka: Tata, one i ja, Wyd. Phu Nu, Hanoi, 2015.
 • Ostatni dzień Walentynki, Zbiór opowiadań polskich autorów (wspólnie z Nguyen Thi Thanh Thu), Wyd. „Tre”, Hanoi 2012 (część tłumaczeń ukazała się w „Literaturze na Świecie” nr 6/1998, nr 6/1999, nr 2/2008. 
 • Kruche szczęście, zbiór opowiadań polskich autorów, wyd. Hanoi, 2003. 
 • W krąg, zbiór opowiadań polskich i zagranicznych autorów, Wyd. Wojskowe, Hanoi 2003.  
 • Autor tłumaczeń od 1986 r. utworów poetyckich Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Karola Wojtyły, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza na łamach prasy wietnamskiej. 
Przewiń do góry