NIKOŁAJ DASKAŁOW

BUŁGARIA–WIELKIE TYRNOWO

Nikołaj Daskałow (ur. 1939 roku w Brestniku) – bułgarski slawista, rusycysta i polonista, badacz literatury polskiej oraz polsko-bułgarskich związków literackich, profesor Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii.

W 1965 roku ukończył filologię bułgarską i rosyjską na Uniwersytecie Sofijskim. Od 1982 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Przez dziesięć lat (do 2005 roku) pełnił funkcję kierownika Katedry Slawistyki. W latach 1996–2003 był dziekanem Wydziału Filologicznego. W roku 2002 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół twórczości Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa oraz Stefana Żeromskiego.

W książkach Оспорвани шедьоври (Podważane arcydzieła, 1994) i Сюжетите на историята и реваншът на духа (Tematy historii i rewanż ducha, 2001) analizuje bułgarską, a w Славянски литературни взаимоотношения (Słowiańskie stosunki literackie, 1999) słowiańską recepcję polskich pisarzy.

Wybrane pozycje:

  • „Quo vadis”: poziomy recepcji w Bułgarii. „Postscriptum Polonistyczne 2013, nr 2: Polonistyka w Bułgarii: wczoraj i dziś, red. K. Bachneva, M. Grigorowa, G. Symeonowa-Konach, J. Tambor.
  • Osporvani šedʹovri: Quo vadis – Henrik Senkevič, Faraon – Boleslav Prus, Pepeliŝa – Stefan Žeromski. Sofia: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 1994.
  • Sûžetite na istoriâta i revanšt na duha: (polskata epopejna os „Quo vadis” – „Faraon” – „Pepeliŝa”). Veliko Trnovo: Universitetsko Izdatelstvo „SV. sv. Kiril i Metodij”, 2001.

Nikołaj Daskałow w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju wielikotyrnowskiej polonistyki – był współzałożycielem kierunku filologia słowiańska ze specjalizacją język polski i literatura polska oraz Katedry Slawistyki (1995). W 2002 roku założył Centrum Polonijne.

W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Na Uniwersytecie im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii prowadził zajęcia z przedmiotów polonistycznych, w szczególności literaturoznawczych (w tym z dotyczących literaturoznawstwa porównawczego).

Przewiń na górę