OKSANA LOZYNSKA

UKRAINA - LWÓW

Lozynska Oksana
OKSANA LOZYNSKA

Oksana Lozynska – ukraińska polonistka, wykładowczyni akademicka.

Urodziła się 11.11.1978 r. we Lwowie na Ukrainie, gdzie ukończyła polonistykę na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki. W latach 2007-2012 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też absolwentką Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez  Uniwersytet Śląski w Katowicach. W 2014 r. obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Polska frazeologia kinematyczna na określenie emocji: struktura, semantyka, funkcjonowanie.

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się frazeologia, semantyka, komunikacja niewerbalna, gramatyka, dydaktyka, językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe.

Podręczniki:

  • Język polski dla poczatkujących (Польська мова для початківців. Навчальний посібник), Lwów 2004.

Artykuły naukowe:

  • Jak Polacy „patrzą spode łba”? Frazeologizm a znak mimiczny patrzeć spode łba w korpusach tekstów języka polskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 1.
  • Nauka języka polskiego w Lwowskiej Akademii Komercyjnej, „Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 1.
  • Польська мова. Контрольні роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Львів 2005.
  • Польська мова. Тестові завдання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»,  Львів 2005.
  • Польська мова. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Львів 2005.
  • Польська мова. Тексти для читання та реферування, Львів 2005.

Jest autorką podręcznika Język polski dla poczatkujących (Польська мова для початківців. Навчальний посібник).

Jest wykładowczynią w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki. Prowadzi zajęcia dotyczące polskiego słowotwórstwa, języka i kultury polskiej, naukowych podstaw badań filologicznych.

Przewiń na górę