OLGA CYBIENKO

ROSJA - MOSKWA

Olga Cybienko (ur. 3.06.1954 r. w Moskwie) – rosyjska polonistka, literaturoznawczyni, dziennikarka, doktor nauk humanistycznych.
W 1976 r. ukończyła Wydział Dziennikarstwa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa. W roku 1981 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. W 2006 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną Proza wsi polskiej 1960-1980. Od 1991 r. pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk.

Brała udział w tworzeniu pracy zbiorowej Historia literatur Europy Wschodniej po II wojnie światowej (ros. История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны: в 2-х тт).

 • Гротескно-ироническое изображение комплексов и стереотипов общественного сознания поляков в творчестве Эдварда Редлиньского, w: Славянский мир в третьем тысячелетии 2009.
 • Роман Б. Пруса «Эмансипированные женщины» и русская литература, w: Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой 2008.
 • «Мицкевич Адам», «Польша», w: Розановская энциклопедия 2008.
 • Польская литература 1990-х годов и проза Эдварда Редлиньского, w: Славянский мир и литература 2003.
 • Словацкий Юлиуш, w: Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940),
 • Мицкевич и поэты русской эмиграции первой волны, w: Россия – Польша: образы и стереотипы в литературе и культуре 2002.
 • Творчество Юлиана Кавальца в России, w: Studia Polonica II: К 70-летию Виктора Александровича Хорева 2002.
 • Русская интеллигенция о русско-польских отношениях после 1863 г. (очерки Н.В. Берга и К.Н. Леонтьева), w: Inteligencja, tradycja i nowe czasy, Kraków 2001.
 • Польша и поляки в русской литературе, критике и публицистике конца ХІХ – начала ХХ в., w: Wizerunek sąsiadów: Polacy w oczach RosjanRosjanie w oczach Polaków, Warszawa
 • Włodzimierz Sołowjow i Adam Mickiewicz, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 4, Warszawa.
 • Польская деревенская проза: некоторые итоги изучения, w: Новые проблемы, новые решения: актуальные аспекты изучения современной литературы Румынии и других стран Центральной и Юго-Восточной Европы 1992.
 • Koncepcja bohatera w powieści Tadeusza Nowaka Diabły, „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 5/6, Warszawa.

Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą współczesnej literatury polskiej, a w szczególności nurtu tzw. prozy wiejskiej (twórczość T. Nowaka, W. Myśliwskiego, E. Redlińskiego). Zajmuje się też stereotypami narodowymi w literaturze i kulturze oraz problemami komparatystyki literatur słowiańskich w XIX i XX wieku.

W 2009 uczyła języka rosyjskiego i literatury w moskiewskiej szkole średniej. Od września 2009 roku prowadzi zajęcia fakultatywne z literatury w klasach starszych w jednej ze szkół.

Przewiń na górę