OLGA GUSEVA

ROSJA - SANKT PETERSBURG

Guseva Olga
OLGA GUSEVA

Guseva Olga — rosyjska polonistka, wykładowczyni, autorka podręczników, doktor nauk filologicznych.

Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Państwowego w Sankt Petersburgu. W 2000 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną Historia polskiej literatury dla dzieci i młodzieży.

Podręczniki

  • Język polski. Poziom podstawowy, Sankt Petersburg
  • Polskie legendy, tradycje i święta. Zbiór tekstów i ćwiczeń, Sankt Petersburg

Inne:

  • Польское coś в русских переводах, w: Русистика без граници 2, 2020, str. 101–
  • Неопределенные местоимения в польском языке и их русские соответствия, w: Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2019, nr 12, str. 265–
  • Семейная сага Малгожаты Мусерович, w: Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2018, nr 12–2, str. 237–
  • Bidermejer in Polish children’s literature of the nineteenth century, w: Monakhov B., Vasilyeva I., Khokhlova M. (red.), Proceeding of the 45th International Philological Conference, Advances in Social Science Education and Humanities Research, 2017, str. 268–
  • Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk, w: Historia i badania. Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 2017, str. 277–
  • Генрик Сенкевич и формирование польской детской литературы, w: Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2016, nr 64, str. 29–
  • Польские лекторы на кафедре славянской филологии, w: XXI Державинские чтения. Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики: Сборник статей по материалам XLV Международной филологической конференции. 14-19 марта 2016 г., 2016, str. 6–
  • Память о второй мировой войне в польской литературе, w: Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015, nr 10, str. 78–81.

Do kręgu jej zainteresowań naukowych należą: literatura dla dzieci i młodzieży, współczesna literatura polska, polskie starodruki. Interesuje się też przekładem rosyjsko-polskim i metodyką nauczania języka polskiego jako obcego.

Pracuje w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Państwowym w Sankt Petersburgu. Prowadzi zajęcia z translatoryki, przekładu pisemnego i ustnego, historii literatury polskiej oraz zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego. Ponadto od 2007 r. współpracuje z Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu, ucząc języka polskiego i kultury polskiej.

Przewiń na górę