OLGA KHARLAN

BERDIAŃSK - UKRAINA

Olga Kharlan – literaturoznawczyni, profesor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku.

W 1987 roku ukończyła Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy, gdzie studiowała na Wydziale Filologii Ukraińskiej. Następnie w 1997 roku obroniła doktorat, a w 2001 roku otrzymała stopień docenta literatury ukraińskiej i powszechnej. W 2009 roku obroniła na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki pracę habilitacyjną pt. Modele katastrofizmu w prozie ukraińskiej i polskiej dwudziestolecia międzywojennego.

W 2013 roku odbyła staż w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi w ramach projektu „Nowoczesny uniwersytet – projektowe podejście do organizacji pracy według europejskich ram kwalifikacji”.

Zainteresowania naukowe Olgi Kharlan to literatura ukraińska lat pierwszej i trzeciej dekady XX wieku, a także literatura porównawcza i jej kierunki – intermedialność, imagologia, studia postkolonialne.

  • Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918–1939): монографія, Київ 2008.
  • Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект, w: Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція, red. О. Астаф’єв, П. Михед, Є. Нахлік, О. Нахлік, Р. Радишевський, Л. Скупейко, О. Харлан, Е. Циховська, Донецьк 2010.
  • Ігрові стратегії художньої прози міжвоєнного двадцятиліття (Майк Йогансен– Вітольд Ґомбрович – Ілля Еренбург), w: Метаморфози в сучасній українській літературі, red. П. Олеховськa, М. Замбжицькa, К. Якубовськa-Кравчик. Варшава–Івано-Франківськ 2014.
  • Особливості трактування топосу Аркадії в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття. Один пояс – один путь: сборник статей Первого международного интернет-семинара, w: Язык. Литература. История. Культура. Проблемы изучения и преподавания, red. Ли Ялинь, Ланьчжоу 2016.
  • Війна чи мир: трагізм співіснування людини і природи в романі Ольги Токарчук «Веди свій плуг понад кістками мертвих», w: Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництвоЕкоцентризм: культура і природа»):тези доп. ІІІ Міжнародної наукової конференції, Харків

Autorka monografii w języku ukraińskim Dyskurs katastrofizmu w prozie ukraińskiej i polskiej (1918–1939), a także artykułów poświęconych literaturze ukraińskiej i polskiej w ujęciu komparatystycznym. Recenzentka czasopisma naukowego „Studia Polsko-Ukraińskie”.

Od 1990 roku jest wykładowczynią na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Berdiańsku. Obecnie jest kierowniczką Katedry Literatury Ukraińskiej i Powszechnej oraz Literaturoznawstwa Porównawczego. W latach 2011-2014 była dyrektorką Instytutu Filologii i Komunikacji Społecznej. Od 2010 do 2012 roku pełniła funkcję kierowniczki Katedry Literatury Ukraińskiej i Studiów Porównawczych.

Przewiń na górę