PETER KAŠA

SŁOWACJA – PRESZÓW (PREŠOV)

Peter Kášasłowacki slawista, w tym polonista, związany z Uniwersytetem Preszowskim.

W latach 1978–1982 uczęszczał do gimnazjum w Trebišovie. Następnie w latach 1982–1987 studiował język i literaturę słowacką na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Dyplom kandydata nauk uzyskał w 1995 w Słowackiej Akademii Nauk na podstawie dysertacji na temat wczesnej twórczości Pavla Jozefa Šafárika. Habilitował się w 2001 roku na Uniwersytecie Preszowskim na podstawie rozprawy pt. Medzi estetikou a ideológiou (Literárnohistorické a komparatívne štúdie).

W latach 1987–1989 pracował w Teatrze Lalek w Koszycach. W 1989 roku pracował jako redaktor kulturalny w gazecie „Prešovské noviny”.

Medzi textami a kultúrami. Slovenská literatúra prvej polovice 19. storočia v stredoeurópskom kontexte, Prešov: FF PU, 2011.

Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie. Prešov: FF PU, 2001.

Dve štúdie o P. J. Šafárikovi, Prešov: Filozofická fakulta UPJŠ, 1995. (z J. Rusnákiem)

Okolo romantizmu a realizmu (Slovenská literatúra v stredoeurópskych súradniciach), Prešov, 2012.

Jest gwarantem programu studiów środkowoeuropejskich ukierunkowanych na kulturalny areał środkowej Europy (szczególnie krajów Grupy Wyszechradzkiej i Ukrainy). Program tych studiów jest nastawiony przede wszystkim na język polski i kulturę polską oraz język słowacki i kulturę słowacką dla zagranicznych studentów.

W latach 1989–2001 zatrudniony był na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. W latach 2001–2011 i od 2012 roku pracownik Uniwersytetu Preszowskiego. W latach 2011–2012 pracował na Uniwersytecie Jánosa Seleyego w Komárnie. W latach 1995–1999 pracował jako lektor języka słowackiego na Uniwersytecie Warszawskim. Był także lektorem języka słowackiego w Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w latach 2004–2008.

W obrębie jego zainteresowań naukowych są komparatystyka literacka w środkowoeuropejskim kontekście kulturowym. Interesuje się także historią kultur i literatury środkowoeuropejskiej i zachodniosłowiańskiej w XIX i XX wieku.

Przewiń na górę