REGINA PRZYBYCIEŃ

BRAZYLIA - KURYTYBA

REGINA PRZYBYCIEŃ
REGINA PRZYBYCIEŃ

Regina Przybycień ukończyła studia na Uniwersytecie w Rio de Janeiro w 1972 roku. W 1978 roku rozpoczęła studia magisterskie na Uniwersytecie w Luizjanie, które ukończyła w roku 1980. Jej zainteresowania naukowe skupiały się już wtedy wokół zagadnień literatury, szczególnie zaś literatury północno- i południowoamerykańskiej. W 1993 roku uzyskała stopień doktora na Federalnym Uniwersytecie w Minas Gerais, a jej praca doktorska nosiła tytuł: Czarna fasola i diamenty: Brazylia w twórczości Elizabeth Bishop.

W latach 2009-2016 była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym prowadziła zajęcia z literatury brazylijskiej.

Jest tłumaczką poezji polskiej na język portugalski. Wydała szereg antologii i tłumaczeń wierszy Wisławy Szymborskiej.

W swoich badaniach Regina Przybycień skupia się na literaturoznawstwie porównawczym (literatura polska, brazylijska i amerykańska) oraz na zagadnieniach gender studies, studiach postkolonialnych oraz literaturze feministycznej.

  • Bishop widzi Brazylię w listach i wierszach, São Paulo 2001.
  • Adam Mickiewicz: poeta-pielgrzym. Projeções-Revista de Estudos Polono-Brasileiros, Curitiba, s. 89 – 90. (współredaktorka z H. Siewierskim)
  • Golberga, Jakuba Pinheiro. Magia wygnania. Magia Wygnania. São Paulo: Editora Landy, 2003. Projeções, Curitiba, , t. 2.
  • Język, literatura i kultura polska w świecie, t. 1, Kraków: wyd. Księgarnia Akademicka 2016.
  • Feijão-preto e diamantes – O Brasil na obra de Elizabeth Bishop (Czarna fasola i diamenty – Brazylia w twórczości Elizabeth Bishop), Minas Gerais: UFMG, 2015.
  • Poetki, które myślały o XX wieku, Kurytyba: wyd. Editora UFPR, 2008.

Głównym źródłem inspiracji naukowej, oprócz pisarstwa E. Bishop, jest twórczość Wisławy Szymborskiej. Przetłumaczyła najważniejsze utwory oraz listy poetki na język portugalski. Brała udział w Brazylijskim Dniu na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2015 roku. Wygłosiła tam wykład na temat twórczości Szymborskiej. Brała również udział w konferencji, która odbyła się w 2007 roku i była poświęcona językom słowiańskim w Brazylii.

Była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadziła wykłady na temat literatury brazylijskiej. Od 2009 roku koordynuje projekt, który ma na celu analizę twórczości literackiej krajów, które ucierpiały w procesie portugalskiej kolonizacji pod wpływem studiów postkolonialnych; to znaczy analizuje konstrukcję literacką tożsamości narodowych i etnicznych oraz transgraniczne, diasporyczne przestrzenie języka portugalskiego.

Szymborska W., Poemas, São Paulo: Camphania de Letras, 2011.

Szymborska W., U mamo feliz, São Paulo: Camphania de Letras, 2016.

Szymborska W., Para o meu coração num domingo, São Paulo: Camphania de Letras, 2020.

Przewiń na górę