RENATA SIUDA-AMBROZIAK

BRAZYLIA - SANTA CATARINA

Renata Siuda-Ambroziak – ur. 1973 roku w Warszawie. Wykładowczyni akademicka, badaczka Polonii brazylijskiej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Była zaangażowana w działalność Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) przy Uniwersytecie Warszawskim.

W 1997 roku uzyskała stypendium na Uniwersytecie Federalnym Bahia we wschodniej Brazylii. Od 1998 do 2001 była zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie pracowała także jako tłumaczka. Zainteresowała się tematem religii i religijności Brazylijczyków.
Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich w Instytucie Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania na Federalnym Uniwersytecie Santa Catarina w Brazylii.

Przywódcy religijni w polityce: Rio de Janeiro pod zwierzchnictwem burmistrza-biskupa w czasach pandemii (z Joaną Bahią), „International Journal of Latin American Religions” 2020, nr 4, s. 360–379, Springer Nature.

Brazylia-Polska. Skoncentruj się na religii, red. S. Ramos de Andrade, R. Siuda-Ambroziak, E. Stachowska, Maringá: Ed. Diálogos da UEM, 2019.

Brazylia-Polska. Skoncentruj się na migracji, red. E. Sarmiento, R. Siuda-Ambroziak, Warszawa-Rio de Janeiro: UNIVERSO, 2019.

Benzedeiras: światła i cienie religijnej praktyki uzdrawiania w brazylijskim katolicyzmie ludowym, “Studia Religiologica”, 2019, t. 52, nr 3, , s. 191–204.

Skok do wiary – fenomen brazylijskich nawróceń zielonoświątkowych, “Studia Religiologica”, 2018, t. 51, nr 1, s. 11-32.

Ofiara, święto i moc kapłaństwa w kulcie Xangô w Recife (z Roberto Motta), “Studia Religiologica”, 2018, t. 51, z. 4, , s. 279-295                                                                     

Zdrowie i bogactwo we współczesnej kulturze religijnej Brazylii, “Przegląd Religioznawczy” 2018, nr 4 (270), s. 31–48.

Rynek religijny i jego przedsiębiorcy: perspektywa porównawcza w Brazylii i Polsce, (współautor: Ewa Stachowska), “Management Issues” 2017, vol. 15, nr 3 (70), cz. 2, s. 24–44.

Religia w Brazylii. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Kraków: ZW NOMOS, 2015.

Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej. Obecnie kieruje Instytutem Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego.

Kieruje zespołami badawczymi w Brazylii: „Religions, Faiths and Spirituality in the Context of Health and Healing Processes” (Universidade Federal de Santa Catarina) oraz „Poles and Polish Descendants in Brazil” (Universidade de São Paulo). Była stypendystką: Fellow Mundus (2015); CAPES – Brazylia (2018); CAPES – Brazylia (2019); stypendium naukowego UERJ (2020-2021). Prowadziła badania w SUNY Buffalo (2019).

Jest redaktorką naczelną „Revista del CESLA. International Latin American Studies Review” i autorką monografii Religia w Brazylii. Uwarunkowania społeczno-kulturowe podlink.

Prowadzi zajęcia o różnorodnej tematyce, między innymi dotyczące: ochrony własności intelektualnej, religii i religijności w Ameryce Łacińskiej.

Renata Siuda-Ambroziak: sylwetka

Renata Siuda-Ambroziak: publikacje

Przewiń na górę