ROMAN KOROPECKYJ

STANY ZJEDNOCZONE - LOS ANGELES

Roman Koropeckyj
ROMAN KOROPECKYJ

Roman Koropeckyj – profesor akademicki, historyk literatury. Jest wykładowcą na University of California w Los Angeles od 1992 roku. W 1976 ukończył studia na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku z komparatystyki literackiej. W 1990 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Harvarda (Harvard University).

 • The Image of Bohdan Khmelnytsky in Polish Romanticism and Its Post-Romantic Reflex. In Stories of Khmalnytsky: Comepeting Literary Legacies of the 1648 Ukrainian Cossack Uprising, 2015.
 • Życie romantyka, Warszawa 2013.
 • Symbolizing (the Real) Mickiewicz. ”East European Politics and Societies” 24 (2010): 399–407.
 • Adam Mickiewicz as a Polish National Icon. In History of the Literary Cultures in East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. 4, Types and Stereotypes. Red. Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, 2010.
 • Saved by Translation: Stanisław Barańczak on the Practice of Translation. In Between Texts, Languages, and Cultures, A Festschrift for Michael Henry Heim. Red. Craig Cravens, Masako U. Fidler & Susan C. Kresin. Bloomington 2008.
 • Marek Hłasko’s Letters from America: Living in Translation: Polish Writers in America, red. Halina Stefan, 2003.
 • Adam Mickiewicz and the Shape of Polish Romanticism. In A Companion to European Romanticism. Red. Michael Ferber, 2005.
 • Orientalism in Adam Mickiewicz’s Crimean Sonnets, “Slavic and East European Journal” 2001, nr 45, 660–678.
 • Lechoń, Jan. In Who’s Who in Gay and Lesbian History, vol. 1, From Antiquity to World War II, red. R. Aldrich, G. Wotherspoon, “Routledge” 2001.
 • Wieloznaczność Robaka [The polysemous Robak], w: Miniatura i mikrologia, red. A. Nawarecki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, 119–134.
 • Arrative and Social Drama in Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz, “Slavonic and East European Review” 1998, nr 76, 467–83.

Jest autorem artykułów i książek o literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, a także redaktorem polskiej, ukraińskiej i białoruskiej sekcji Encyklopedii Literatury on-line (Literary Encyclopedia).

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień literackich, m.in. Orbis Books Prize for Polish Studies, Polish Institute of Art and Sciences in America 2003 Waclaw Lednicki Humanities Award. Nagrodzony przez American Library Association za biografię Adama Mickiewicza. Za tę samą książkę został wyróżniony w 2008 roku nagrodą Prose Award.

Prowadzi kursy o różnorodnej tematyce – od wprowadzenia do kultury słowiańskiej, przez literaturę polską, aż do zajęć na temat zimnej wojny w Europie czy kursu poświęconego twórczości Gogola. 

Polskie tłumaczenie „Manchester al mondo” Henry Montagu. Przyczynek do kontaktów literackich z Anglią, tłum. R. Koropeckyj, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1990, Tom 35.

Przewiń na górę