SHIN SAMITSU

JAPONIA - SAPPORO (HOKKAIDO)

Shin Samitsu jest wykładowcą w Sapporo School (bardzo dobrym liceum na Hokkaido) i w Hokkaido University od Education (państwowym uniwersytecie publicznym w Sapporo), poza tym jest tłumaczem i redaktorem.

Shin Samitsu przetłumaczył z języka polskiego na język japoński tekst literacki pt. „Polacy na Sachalinie” autorstwa Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Tekst był wygłaszany w trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika Bronisława Piłsudskiego w Japonii (Shiraoi, Hokkaido). Był redaktorem przemówienia pt. „The Achievements of Bronisław Piłsudski — a Polish Ainu Researcher: On the Occasion of Unveiling His Monument in Shiraoi, Hokkaido” (Osiągnięcia Bronisława Pilsudskiego – polskiego badacza Ainu: z okazji odsłonięcia jego popiersia w Shiraoi, Hokkaido). Przemówienie zostało wygłoszone na tej samej uroczystości.

Shin Samitsu prowadzi zajęcia z języka polskiego na Uniwersytecie w Sapporo. Uczy języka polskiego i promuje informacje o Polsce.

Przewiń na górę