SIERGIEJ KLEMENTIEV

ROSJA - MOSKWA

Klementiev Siergiej
SIERGIEJ KLEMENTIEV

Siergiej Klementiev (ur. 28.06.1946 r. w Moskwie) – rosyjski polonista, literaturoznawca, doktor nauk filologicznych.

Jest absolwentem rusycystyki Wydziału Filologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, którą skończył w 1972 roku. Na tym samym uniwersytecie ukończył studia doktoranckie w Katedrze Filologii Słowiańskiej w 1976 r. W 1994 r. obronił pracę doktorską pt. Krytyka polska i krytyka literacka lat 60. i 70. na temat prozy rosyjskiej XX wieku (po 1917), uzyskując stopień doktora nauk filologicznych.

  • Проза М. Булгакова в оценке польской критики, Вестник Моск. Университета
  • Русская литература конца XIX – начала ХХ века в оценке польского литературоведения последнего десятилетия. Русская литература в зарубежных исследованиях 1980-х годов 1994.
  • Польская возвращенная литература (1980-е годы), Вестник Моск.университета 1995.
  • Восприятие творчества Ежи Анджеевского в России, „Przeglad Rusycystyczny” 1997, nr 1–2.
  • Магическая действительность книг Б. Шульца. О повествовательных премах в польской экспериментальной прозе 1930-х гг., w: Литературные итоги XX века Центральная и Юго-Восточная Европа), 2003.
  • Гротеск и его идейно-художественная функция в романе В. Гомбровича Фердидурке, „Studia Polonorossica” 2003.
  • Творчество Михала Хороманьского 1930-х годов, w: Славянский Вестник 2003, Вып. 1.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury polskiej XIX-XX wieku, historii polskiej krytyki literackiej, kultury polskiej, polsko-rosyjskich związków literackich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej tematyce.

Od 1976 r. pracuje w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa. Prowadzi wykłady poświęcone historii literatury polskiej, historii polskiej krytyki literackiej (XVII–XX w.) oraz kulturze Polski. Naucza też przedmiotów specjalizacyjnych takich jak: związki literackie polsko-rosyjskie drugiej połowy XIX – początku XX wieku, związki literackie polsko-rosyjskie w dwudziestoleciu międzywojennym, kierunki artystyczne w prozie polskiej dwudziestolecia międzywojennego oraz polska proza ​​eksperymentalna lat 1920–1930.

Przewiń na górę