STANISŁAW BARAŃCZAK

STANY ZJEDNOCZONE - BOSTON

STANISŁAW BARAŃCZAK
STANISŁAW BARAŃCZAK

Stanisław Barańczak (ur. 13 listopada 1946 w Poznaniu, zm. 26 grudnia 2014 w Newtonville, USA), poeta, eseista, literaturoznawca, tłumacz, profesor Uniwersytetu Harvarda, jeden z czołowych przedstawicieli pokolenia ’68, zwanego także generacją Nowej Fali. 

W 1981 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych z wykładami o literaturze polskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego jego powrót do kraju okazał się niemożliwy. Pozostał w USA i rozpoczął pracę na Uniwersytecie Harvarda, gdzie objął Katedrę Języka i Literatury Polskiej im. A. Jurzykowskiego na Wydziale Slawistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. W latach 1986–1990 był także redaktorem naczelnym „The Polish Review”, kwartalnika wydawanego w Nowy Jorku.

Mimo że mieszkał na innym kontynencie, utrzymywał stały kontakt z Polską, publikując w prasie polskiej w kraju (m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Aneksie”) oraz za granicą (w wydawanych do 1992 w Paryżu „Zeszytach Literackich” i „Kulturze”). Swoje teksty zamieszczał też w prasie zagranicznej, głównie amerykańskiej.

Jest autorem studiów naukowych na temat twórczości Mirona Białoszewskiego i Zbigniewa Herberta, a także książek krytycznoliterackich i eseistycznych, takich jak: Nieufni i zadufani (1971), Ironia i harmonia (1973), Etyka i poetyka (1979), Czytelnik ubezwłasnowolniony (1983), Tablica z Macondo (1990).

Jest autorem dziesięciu zbiorów wierszy, poczynając od Korekty twarzy (1968), kończąc na Chirurgicznej precyzji (1998), za którą uhonorowano go Nagrodą Nike, a także kilka edycji poezji wybranych i zebranych. Jego manifest Parę przypuszczeń na temat poezji z 1970 roku, ogłoszony w zbiorze Jednym tchem.

Zasłynął jako tłumacz dramatów i sonetów Williama Szekspira, angielskich poetów metafizycznych XVII wieku, w tym Johna Donne’a i Roberta Herricka, a także jako twórca Biblioteki Poetów Języka Angielskiego, w ramach której ogłosił we własnych przekładach i ze swoimi komentarzami wybory liryki takich autorów, jak: John Keats, Gerard Manley Hopkins, Emily Dickinson, W.H. Auden, Seamus Heaney. Tłumaczył także z języka rosyjskiego: Osipa Mandelsztama, Aleksandra Galicza i Josifa Brodskiego, a także z języka niemieckiego Paula Celana. Do jego najpopularniejszych dzieł translatorskich należy Fioletowa krowa. Antologia angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej z 1993 roku – od Williama Shakespeare’a do Johna Lennona.

„Takiego tłumacza jak Barańczak literatura polska od jej początków po dzisiaj nie miała” – pisał Czesław Miłosz. Barańczak zajmował się przekładami od dawna – w 1974 ukazało się jego tłumaczenie wierszy Boba Dylana (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016). Barańczak uważany jest za najwybitniejszego w drugiej połowie XX w. tłumacza na język polski.

 • Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem poglądowym w postaci „Małej Antologii Przekładów-Problemów”, Poznań: Wydawnictwo a5, 1992.
 • Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji, ukł. i opr. J. Tambor, R. Cudak, Katowice 1995.
 • Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław: Ossolineum, 1971.
 • Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa: Czytelnik, 1973.
 • Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław: Ossolineum, 1974.
 • Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978, Paryż: Instytut Literacki, 1979.
 • Knebel i słowo. O literaturze krajowej w latach siedemdziesiątych, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980.
 • Książki najgorsze 1975-1980, Kraków: KOS, 1981.
 • Uciekinier z Utopii. O Poezji Zbigniewa Herberta, Londyn: Wydawnictwo Polonia, 1984.
 • Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż: Libella, 1983.
 • Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn: Aneks, 1988.
 • Tablica z Macondo, albo osiemnaście prób wytłumaczenia sobie i innym po co i dlaczego się pisze, Londyn: Aneks, 1990.
 • Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995, Kraków: Znak, 1996.

Stanisław Barańczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym mu za wybitne zasługi dla niepodległości  Polski  i za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Komitecie Obrony Robotników. Został uhonorowany za zasługi dla literatury i kultury wieloma wyróżnieniami, np. tytuł doktora honoris causa Curry College w Milton, Massachusetts, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Stanisław Barańczak wykładał na Harvardzie. Dla niego studenci przepisywali się na polonistykę 

 • William Shakespeare: Hamlet (1990), Romeo i Julia (1990), Jak wam się podoba (1990), Król Lear (1991), Burza (1991), Kupiec wenecki (1991), Sen nocy letniej (1991), Zimowa opowieść (1991), Makbet (1992), Dwaj panowie z Werony (1992), Poskromienie złośnicy (1992), Otello (1993), Juliusz Cezar (1993), Komedia omyłek (1994), Stracone zachody miłości (1994), Wieczór Trzech Króli (1994), Wiele hałasu o nic (1994), Koriolan (1995), Król Ryszard III (1996), Tymon Ateńczyk (1996), Wesołe kumoszki z Windsoru (1998), Król Henryk IV część 1, 2 (1998), Król Henryk V (1999), Wszystko dobre, co się dobrze kończy (2001), Sonety (2011).
 • Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia (PIW 1991).
 • Elizabeth Bishop, 33 wiersze (1995)
 • Emily Dickinson, 100 wierszy, Drugie 100 wierszy (1995).
 • Seamus Heaney, 44 wiersze (1994), Ciągnąc dalej. Nowe wiersze 1991–1996 (1996), Światło elektryczne (Kraków 2003, Wydawnictwo Znak)

i wiele innych

Przewiń na górę