STANLEY BILL

WIELKA BRYTANIA–CAMBRIDGE

Stanley Bill
STANLEY BILL

Stanley Bill urodził się w 1980 r. Pochodzi z Perth, w Australii.

Stopień licencjata (Bachelor of Arts) politologii, europeistyki i anglistyki uzyskał na University of Western Australia, a tytuł magistra europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z dziedziny komparatystyki obronił na Northwestern University w Stanach Zjednoczonych, swoją pracę doktorską poświęcił twórczości Czesława Miłosza, Williama Blake’a i Fiodora Dostojewskiego.

Teksty naukowe:

 • Counter-Elite Populism and Civil Society in Poland: PiS’s Strategies of Elite Replacement, “East European Politics and Societies and Cultures” (September 2020).
 • Światowa historia literatury polskiej [A World History of Polish Literature], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. (red. z M. Popiel i T. Bilczewskim).
 • Wiosna Brunona Schulza: historia i mit [Bruno Schulz’s Spring: History and Myth], w: Światowa historia literatury polskiej [A World History of Polish Literature], red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, 377-395.
 • Whose Poland is it to be? PiS and the struggle between monism and pluralism, “East European Politics” 36.3 (July 2020), 378-394​. (z Benem Stanleyem)
 • Translating the World: Miłosz in English, w: Plurilinguisme et auto-traduction: langue perdue, langue sauvée, red. A. Lushenkova Foscolo, M. Smorag-Goldberg, Paris: Eur’Orbem Éditions, 2019.​
 • Chwasty Schulza [Schulz’s Weeds], „Konteksty”  2019, nr 1-2.
 • The Splintering of a Myth: Polish Romantic Ideology in the Twentieth and Twenty-First Centuries, w: Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. P. Czapliński, J. Niżyńska, T. Trojanowska, Toronto: University of Toronto Press, 2018.
 • Propaganda on the Margins: Bruno Schulz’s Soviet Illustrations, 1940-41, “Slavonic and East European Review” 96.3 (July 2018), 432-468.
 • Translator’s Introduction: Science Fiction as Scripture, w: The Mountains of Parnassus by Czesław Miłosz, New Haven: Yale University Press, 2017.
 • Dualism, Dostoevskii and the Devil in History: Czesław Miłosz’s ‘Neo-Manichaean’ Theory of Russian Culture, “Slavonic and East European Review” 93.3 (July 2015), 401-428.
 • Feminizm Miłosza: kobieta, ciało, jaźń [Miłosz’s Feminism: Woman, Body, Self], „Ruch Literacki” 324.3 (2014), 297-314
 • Melting in the Mirror: Woman, Body and Self in the Poetry of Czesław Miłosz, “Slavic and East European Journal” 58.4 (Winter 2014), 645-662.
 • Schulz i znikająca granica [Bruno Schulz and the Disappearing Border], “Schulz / Forum” 2014, nr 4, 22-29.
 • W poszukiwaniu autentyczności. Kultura polska i natura teorii postkolonialnej, „Praktyka teoretyczna” 1.11 (2014), 107-127.
 • Father Zossima’s Body: Decay, Abjection and Resurrection in Dostoevsky’s “The Brothers Karamazov”, “Australian Slavonic and East European Studies” 28.1-2 (2014), 1-32.
 • Seeking the Authentic: Polish Culture and the Nature of Postcolonial Theory, “nonsite.org” (Online Journal in the Humanities) #12 (August 2014).
 • Miłosz patrzy na ciało, jakby w zwierciadle, niejasno [Miłosz Looks at the Body Through a Glass, Darkly], w: Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014.
 • Dorożka w lesie: Schulz i pisanie [The Carriage in the Forest: Bruno Schulz and Writing], “Schulz / Forum”  2013, nr 2, 25-34.
 • Miłosz w dialogu z literackim centrum świata [Miłosz in Dialogue with the Literary Center of the World], „Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Literacka” [„Poznań Polish Studies: Literary Serie”] 20.40 (2012), 137-150.

Publikacje w ramach projektu:

 

 • Czesław Miłosz, Bibliografia przedmiotowa, 1932-2020 (wybór), red. A. Fiut, E. Pasierski, S. Bill, B. Kalęba, A. Małyszkiewicz, M. Renouf, M. Zaczyński, M. Zemła, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.
 • Czesław Miłosz, Z archiwum. Wybór publicystyki z lat 1945-2004, red. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.
 • Czesław Miłosz, Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004, red. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019.
 • Czesław Miłosz, W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej, red. A. Fiut, M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Stanley Bill interesuje się polską literaturą i kulturą dwudziestego wieku – zwłaszcza twórczością Czesława Miłosza i Brunona Schulza, zagadnieniami związanymi z ciałem i religią oraz postkolonialnym spojrzeniem na kulturową historię Polski, a także dyskursem politycznym i społeczeństwem obywatelskim we współczesnej Polsce.

Uczestniczy w pracach międzynarodowego zespołu badawczego, który otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) prowadzonego pod patronatem Polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki na „wydanie krytyczne rozproszonych oraz niepublikowanych tekstów Czesława Miłosza z lat 1945-2004”.

Jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym Notes from Poland, serwisu informacyjnego i opiniotwórczego założonego w 2014 roku, gdzie prowadzi NfP [1].

Tłumaczył jedną z wcześniejszych wersji gry „Wiedźmin”.

[1] https://notesfrompoland.com/about-us/

Mieszkając przez kilka lat w Bielsku-Białej, uczył języka angielskiego. Pracował też na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 roku został pierwszym szefem ośrodka studiów polskich na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów.

W 2018 roku został wybrany najlepszym wykładowcą Uniwersytetu w Cambridge.

 • Bruno Schulz, Undula, W: Notes from Poland (2020) [Undula]
 • Czesław Miłosz, The Mountains of Parnassus, New Haven: Yale University Press, 2017. [Góry Parnasu]
 • Jacek Dukaj, The Old Axolotl, Digital novel with illustrations by Marcin Panasiuk and Alex Jaeger, Warszawa: Allegro, 2015. [Starość aksolotla]
 • Łukasz Tischner, Miłosz and the Problem of Evil, Evanston: Northwestern University Press, 2015. [Miłosz wobec zła]
 • Michał Głowiński, Totalitarian Speech, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishers, 2014. [Nowomowa po polsku]
 • Jacek Dukaj, The Plunderer’s Daughter, Tarnów: 1000 Years of Modernity, Warsaw: 40000 Malarzy, 2011. [Córka łupieżcy]
Przewiń na górę