TANJA ANSTATT

NIEMCY – BOCHUM

Tanja Anstatt – jest profesorem, kierownikiem Katedry Języków Słowiańskich (Seminarium Slawistyki / Instytut Łotmana) na Uniwersytecie Ruhry w Bochum (Niemcy).

W 1992 r. uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Hamburgu w dziedzinie slawistyki i historii, a w 1995 r. uzyskała stopień doktora, broniąc rozprawy na temat oznaczeń czasowych w językach słowiańskich. W latach 1995–2004 pracowała jako asystent naukowy na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze. W 2004 r. uzyskała habilitację na Uniwersytecie w Tybindze za rozprawę o aspekcie w języku rosyjskim. W latach 2005–2007 brała udział w projekcie SFB 441 na Uniwersytecie w Tybindze, finansowanym przez DFG dotyczącym aspektu czasownika wśród dwujęzycznych dzieci rosyjsko-niemieckich. 

Od 2007 stoi na czele Katedry Języków Słowiańskich na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, jest też pełnomocnikiem rektora ds. partnerstwa Uniwersytetu Ruhry z Uniwersytetem Wrocławskim i Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku. W 2009 założyła Ruhr-Zentrum Mehrsprachigkeit zajmujące się badaniem dwujęzyczności. W 2018 została współzałożycielką studiów magisterskich w obszarze badań empirycznych nad dwujęzycznością. Kilkukrotnie pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Seminarium Slawistyki / Instytutu Łotmana.

Do jej głównych zainteresowań badawczych zalicza się wielojęzyczność (szczególną uwagę skupia na dwujęzyczności rosyjsko-niemieckiej i polsko-niemieckiej) i psycholingwistykę, zwłaszcza w aspekcie przyswajania języka przez dzieci oraz lingwistykę kontaktową. Zajmuje się też semantyką i aspektem czasownika w języku rosyjskim, polskim i górnołużyckim oraz wołaczem w językach słowiańskich.

Redakcje:

  • Entwicklungen in Slavischen Sprachen 2 : Fur Volkmar Lehmann Zum 60. Geburtstag Von Seinen Schulerinnen Und Schulern, Frankfurt nad Menem: Biblion Media GmbH, 2003. (współred. B. Hansen)
  • Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen: Erwerb, Formen, Förderung, Tybinga: Attempto Verlag, 2007.
  • Die Slavischen Sprachen Im Licht Der Kognitiven Linguistik : Unter Mitarbeit Von Hanna Robilka, Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. (współred. B. Norman)
  • Slavic Languages in Psycholinguistics: Chances and Challenges for Empirical and Experimental Research, Narr Dr. Gunter, 2016. (współred. Ch. Clasmeier, A. Gattnar)
  • Im Rhythmus der Linguistik. Festschrift für Sebastian Kempgen zum 65. Geburtstag, University of Bamberg Press Bamberg, 2017. (współred. A.-M. Meyer, L. Reinkowski, T. Berger)

Rozdziały w monografiach:

  • Chapter 7. Language attitudes and linguistic skills in young heritage speakers of Russian in Germany, w: Integration, Identity and Language Maintenance in Young Immigrants, red. L. Isurin, C.M. Riehl, Amsterdam: John Benjamins Pub Co, 2017.

Artykuły (przykładowe):

  • The verbal prefix po- in Polish, „Zeitschrift fur Slavische Philologie” 2003, 62(2).
  • Der polnische Vokativ: Aussterbende Kasusform oder produktiv verwendetes Wortbildungsmittel?, „Zeitschrift für Slawistik” 2005, 50 (3).
  • Aspect and tense in storytelling by Russian, German and bilingual children, „Russian Linguistics” 2008, 32/1.

Zajmuje się zagadnieniami psycholingwistyki, dwujęzyczności i lingwistyki kontaktowej, bada głównie języki niemiecki, polski i rosyjski. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie gościnnie wykłada.

Od 2005 roku jest członkinią Konstanzer Slavistischen Arbeitskreis.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów slawistycznych, w tym polonistycznych, w Instytucie Łotmana na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. Wcześniej była również związana z Uniwersytetem Eberharda Karola w Tybindze. Ma ścisły kontakt z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku i Uniwersytetem Wrocławskim.

Przewiń na górę