TATIANA DOVZHOK

UKRAINA - KIJÓW

Dovzhok Tetiana
TATIANA DOVZHOK

Tatiana Dovzhok – polonistka, tłumaczka, wykładowczyni akademicka.

Studiowała na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki na kierunku filologia polska. Po ukończeniu studiów w 1999 roku rozpoczęła pracę jako wykładowczyni  języka polskiego na tejże uczelni. Od 2000 do 2006 roku pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Instytucie Polskim w Kijowie. W 2008 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną Polska powojenna literatura pogranicza: tożsamość, czasoprzestrzeń, katastrofizm. Ma ukraiński tytuł kandydata nauk filologicznych i docenta.

Bibliografia

  • Антропологічний вимір літературної критики Чеслава Мілоша, w: Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, 2013, str. 237–248.
  • Речі-рослини-тварини-люди на Землі Віслави Шимборської. Пам’яті Нобелівської лауреатки, w: Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, 2012, str. 253–259.
  • Tопос Аркадії в повоєнній польській літературі „малої вітчизни”, w: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика, 2010, str. 6–8.
  • Катастрофізм і „нова поетика” повоєнної „кресової прози”, w: Київські полоністичні студії, 2010, t. 16, str. 375–387.
  • Katedra Polonistyki Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w: „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (3), Katowice 2009, str. 201–208. 

Interesuje się antropologią literacką. Do jej zainteresowań naukowych należą również nowoczesne studia postkolonialne i  krytyka poezji polskiej XX w. Jest tłumaczką polskiej poezji i publicystyki.

Prowadzi kurs praktycznej nauki języka polskiego, a także kursy specjalistyczne  z zakresu polskiej fonetyki, morfologii, składni, stylistyki i etykiety językowej. Prowadzi też zajęcia z teorii i praktyki przekładu, historii literatury i krytyki literackiej.

Warto dodać, że przez pewien okres uczyła języka polskiego na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym.

Publikacje naukowe T. Dovzhok

Źródło zdjęcia – od polonistki

Przewiń na górę