TATJANA SIERGIEJEWNA TICHOMIROWA

ROSJA - MOSKWA

Urodziła się 17 października 1931 roku w Moskwie, rosyjska pisarka, polonistka i językoznawczyni. 

Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i uzyskała aspiranturę tego wydziału. Po ukończeniu studiów doktoranckich rozpoczęła pracę na uczelni. W latach 1963-1964 odbywała praktykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1972 roku obroniła pracę kandydacką, a w roku 1975 uzyskała stopień docenta. Wykształciła 3 kandydatów nauk filologicznych. Jest uhonorowana tytułem zasłużonej wykładowczyni Uniwersytetu Moskiewskiego.

Monograficzne opisy gramatyczne języka polskiego:

  • Język polski (Szkic gramatyczny), seria „Języki Świata”, M., 1978.
  • Kurs języka polskiego, M., 1988.
  • Rosyjska wersja podręcznika do języka polskiego dla obcokrajowców B. Bartnicka i in., Uczymy się polskiego, t. 1-2, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1999.
  • Obszerny artykuł w zbiorowej monografii Języki świata. Języki słowiańskie, Moskwa: Academia 2005.

Artykuły

  • W kwestii przechodniości części mowy, NDVSH, FN, M., 1973, nr 5.
  • O bezosobowych formach rzeczowników męskich w polszczyźnie współczesnej, „Filologia słowiańska”, nr II, 1979.
  • O niekategorycznej równoważności tekstów polskich i rosyjskich, „Metody Typologiczne i Porównawcze w Językoznawstwie Slawistycznym” 1993.
  • Przymiotniki emotywne z sufiksami quasi-imiesłowowymi w języku polskim i rosyjskim, „Problemy Badania Relacji Równoważności w Językach Słowiańskich” 1997.
  • Wkład lingwistów Katedry Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Moskiewskiego w słowiańską lingwistykę porównawczą, „Biuletyn Słowiański” 2003.

Za swoją działalność polonistyczną: naukową, przekładową, dydaktyczną oraz za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracuje na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa w Katedrze Filologii Słowiańskiej.

Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski: Мы учим польский: Начальный курс. В 2-х тт. + 3 кассеты/2 CD. Русский вариант: Татьяна Тихомирова. Wyd. III. Warszawa: Wiedza Powszechna; Polskie Nagrania, 2006. ISBN 978-83-214-1107-1. (ros.)

opracowała: Magdalena Koehl

Przewiń na górę