TERESA DALECKA

LITWA – WILNO (VILNIUS)

Teresa Dalecka urodziła się 3 lutego 1973 roku w Wilnie, w polskiej rodzinie. W 1991 roku ukończyła polską szkołę średnią w Wilnie. W tym samym roku została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, uzyskując stypendium Rządu RP na studia w Polsce.

Obecnie jest asystentką w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1991–1997 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 roku jest zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego (od 2007 r. – Centrum Polonistyczne).

W latach 1998–2002 odbywała studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W 2002 roku obroniła pracę doktorską pt. „Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939”, na której podstawie w 2003 roku ukazała się monografia o tym samym tytule. Teresa Dalecka jest autorką podręczników z języka polskiego dla uczniów szkół średnich, a także tłumaczką m.in. tekstów literackich (zamieszczonych w antologii Sen Mendoga).

Zainteresowania naukowe T. Daleckiej skupiają się wokół życia kulturalnego Wilna w okresie dwudziestolecia międzywojennego, recepcji współczesnej literatury polskiej na Litwie, polsko-litewskich związków literackich i kulturalnych.

 • Dzieje polonistyki Wileńskiej 1919–1939, Kraków: Towarzystwo naukowe Societas Vistulana, 2003.
 • Stulecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim = The centenary of Polish studies at the University of Vilnius = Polonistikos šimtmetis Vilniaus universitete, „Slavistica Vilnensis”, t. 63, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, s. 297–307.
 • Litewskie obchody stulecia urodzin Czesława Miłosza, „Czytanie literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 1, s. 140–143.  
 • Działalność publicystyczna Witolda Hulewicza w okresie wileńskim, w: Pasaże Witolda Hulewicza, red. A. Hejmej, I. Fedorowicz, K. Mytkowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 41–50.
 • Studenci poloniści na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w: Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach: zbiór studiów z języka i kultury, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, M. Misiak, J. Kamieniecki, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2013, s. 31–38.
 • Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim jako ośrodek pielęgnowania polskości, w: Polska inteligencja na Wschodzie: teraźniejszość i perspektywy, red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Warszawa: Prolog, 2011, s. 170–177.
 • W kręgu idei Miłoszowskich: studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza, red. T. Dalecka, M. Davlevič. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.
 • O pewnej „litewskiej bajce grozy na tle dziejów rodu Szwoynickich, w: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe, r.ed. M. Dawlewicz, I. Fedorowicz, A. Kalėda, Wilno: Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego 2014, s. 226–233.
 • Recepcja twórczości Witolda Gombrowicza na Litwie, w: Literatura polska w świecie, t. 4: Oblicza świadomości, red. Romuald Cudak, Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, 2012, s. 89–95. 
 • Ginie, czyli Szetejnie w okresie przemian społeczno-gospodarczych, w: W kręgu idei Miłoszowskich: studia nad życiem i twórczością Czesława Miłosza, red. T. Dalecka, M. Dawlewicz. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, s. 155–164.
 • Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu: casus przekładów, w: Literatura polska w świecie, t 1: Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2005, s. 75–81.

Słowniki:

 • Wielki słownik polsko-litewski: žodyno straipsnių sudarytojai, Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2005. (współautorzy: M. Davlevič, K. Geben, R. Jakubėnas, B. Piasecka, K. Rutkowska, V. Ušinskienė)

Wydawnictwa encyklopedyczne:

 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. 3: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, Bydgoszcz 2005.
  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. 2: Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r., Bydgoszcz 2004.
W 2019 r. została nagrodzona przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za krzewienie na Litwie języka polskiego i literatury.

Obecnie wykłada w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Prowadzi zajęcia na temat współczesnej literatury polskiej, literatury polskiej XX w., retoryki oraz języka polskiego jako obcego.

 • R. Miknys, Litwa i Polska na przestrzeni dziejów, w: Litwa: zarys wiedzy o kraju, Wilno 2005, s. 76–82.
 • J. Ivanauskaitė, Czarownica i deszcz, w: Sen Mendoga: antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Książka i Wiedza, 2001, s. 258–272.
 • J. Skablauskaitė, Natrętna melodia, w: Sen Mendoga: antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Książka i Wiedza, 2001, s. 220–226.
 • Tłumaczenie strony internetowej poświęconej rodzinie Doboszyńskich
Przewiń na górę