TETSUSHIRO ISHII

JAPONIA - TOKIO

Tetsuhiro Ishii

Tetsuhiro Ishii to japoński językoznawca urodzony w lipcu 1948 roku. Obecnie jest profesorem emerytowanym Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych (Tokyo University of Foreign Studies). Specjalizuje się w języku polskim oraz rosyjskim.

W marcu w 1971 roku ukończył studia na Wydziale Studiów Rosyjskich na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii. W 1975 roku ukończył studia magisterskie z zakresu języków słowiańskich na Tokyo University of Foreign Studies. W latach 1976-1978 dzięki Stypendium Rządu Polskiego poszerzał swoją wiedzę oraz zainteresowania na Wydziale Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Podręczniki

  • Ekspresowa nauka języka polskiego (jap. エクスプレス ポーランド語), Hakusuisha 1987.
  • CD Express Polski (jap. CDエクスプレス ポーランド語) Hakusuisha 2003.
  • Z uśmiechem po polsku. Podręcznik języka polskiego dla Japończyków, Tokio 2006. (razem z Bożeną Sieradzką-Baziur).
  • Hakusuisha Polish Dictionary (jap. 白水社ポーランド語辞典), Hakusuisha 1998.
  • New Express Polish (jap. ニューエクスプレスポーランド語), Hakusuisha 2008. (współautorka Renata Sowińska-Mitsui)

Artykuły (wybór)

  • Polonia : Its History and Present State (jap. ポロニア,その歴史と現状), w: Area and Culture Studies (47), TUFS 1993, s. 227-239.
  • Quasi-Masculine-Personal Nouns in Polish (jap. ポーランド語の「準男性人間名詞」について), w: Area and Culture Studies (57), TUFS 1998, s. 39-52.
  • Impersonal constructions in Russian and Polish (jap. ロシア語とポーランド語の非人称構文について), w: ロシア語ロシア文学研究 (21), TUFS 1989, s. 109-110.
  • Syntactic classification of nouns by gender in Russian and Polish (jap. シア語及びポ-ランド語における名詞の性の統辞論的分類), w: ロシア語ロシア文学研究 (10), TUFS 1978, s. 12-25.

Tetsushiro Ishii był pierwszym wykładowcą oraz założycielem katedry polonistyki na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies). Przez rok sam prowadził zajęcia polonistyczne. Potem dołączyli do niego prof. Tokimasa Sekiguchi, literaturoznawca i kulturoznawca oraz prof. Masatoshi Kohara, historyk i badacz kultury Żydów polskich.

W 1979 roku Tetsushiro Ishii pełnił funkcję lektora na Wydziale Studiów Zagranicznych (Tokyo University of Foreign Studies). W 1987 roku prowadził wykłady na Wydziale Sztuk Liberalnych (Shin-State University). W 1991 był adiunktem na Wydziale Studiów Zagranicznych na TUFS. Od 1992 pracował jako wykładowca na polonistyce TUFS. Od 2009 roku jako profesor pracował w Instytucie Studiów Międzynarodowych (TUFS). W marcu 2013 roku przeszedł na emeryturę.

Anna Wierzbicka, Wprowadzenie do lingwistyki, Tokio 2011.

Przewiń na górę