URSZULA CHOWANIEC

WIELKA BRYTANIA – LONDYN

Urszula Chowaniec (ur. w 1976 r. w Oświęcimiu)wykładowczyni teorii kultury i literatury, historii literatury, kultury języka polskiego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w School of Slavonic and Eastern European Studies w University College London.

W 2000 roku skończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł doktora zdobyła w 2004 roku na podstawie rozprawy W poszukiwaniu Kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki UJ.

Książki pod redakcją:

  • Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural History, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012. (współred. U. Phillips)
  • Mapping Experience in Polish and Russian Women’s Writing, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
  • Masquerade and femininity: essays on Russian and Polish women writers”, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. (współred. U. Phillips, M. Rytkönen)

Artykuły:

  • Towards a Fast Food Reality: The 1990s and the Transformation in Polish Literature, w: Perestroika: Process and Consequences, red. Kangaspuro, J. Nikula, I. Stodolsky, Helsinki: Finnish Literature Society, 2010.

Feminism Today, or Re-visiting Polish Feminist Literary Scholarship Since 1990s,  „Przegląd Kulturoznawczy”, 2012, nr 4 (14)

Zajmuje się badaniem współczesnego pisarstwa kobiet w Polsce z perspektywy ciała i melancholii. Swoje badania poszerza o ogólnosłowiańską perspektywę.

Aktualnie w ramach stypendium naukowego prowadzi badania na temat życia i twórczości Ireny Klepfisz w Instytucie Teologii i Religii na Uniwersytecie w Lund (Szwecja).

Prowadzi zajęcia z zakresu teorii kultury i literatury, historii literatury, kultury języka polskiego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w School of Slavonic and Eastern European Studies w University College London.

Przewiń na górę