VERA MITRINOVIĆ

SERBIA–BELGRAD

Vera Mitrinović (ur. 1932) – językoznawczyni, slawistka, polonistka, profesor Uniwersytetu w Belgradzie oraz Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pochodzi z mieszanej polsko-serbskiej rodziny. W latach 1950–1955 studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Do grona jej profesorów należeli m.in. Tadeusz Kotarbiński i Leszek Kołakowski, u którego obroniła pracę magisterską na temat Svetozaura Markovicia[1]. W 1969 roku ukończyła drugie studia licencjackie z zakresu filologii polskiej, a następnie podjęła studia magisterskie na Uniwersytecie w Belgradzie. Od 1962 roku była tam również lektorką języka polskiego. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy na temat percepcji polskiego systemu fonetycznego i fonologicznego w belgradzkim środowisku studenckim. Dysertację pod tytułem  Polski prefiks czasownikowy prze- i jego odpowiedniki serbsko-chorwackie pre- i pro-, studium konfrontacyjne obroniła w 1987 roku. W 1997 roku przeszła na emeryturę, jednak ponownie podjęła pracę badawczą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkinią rady naukowej rocznika „Slavia Occidentalis”.

[1] P. Bunjak, Kartki z dziejów polonistyki na Uniwersytecie Belgradzkim, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2013, nr 1–2, s. 22.

Wybrane publikacje:

  • Południe – Północ: serbsko-polskie paralele językowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.
  • Zaimki 3. osoby w funkcji anaforycznej w serbskim, polskim i rosyjskim tekście narracyjnym, w: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład 3, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
  • Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – 3: linguaria. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001.
  • Poljski glagolski prefiks prze- i njegovi srpskohrvatski ekvivalenti pre- i pro-, Belgrad: Naučna Knjiga, 1990.

Wpłynęła na rozwój serbskiej polonistyki oraz polsko-serbskich kontaktów międzyuczelnianych.
Autorka licznych publikacji poświęconych typologii języków słowiańskich.

Od 1962 roku uczyła polskiego na Uniwersytecie w Belgradzie – najpierw prowadziła ćwiczenia lektoratowe, później wykładała przedmioty z zakresu językoznawstwa, w tym komparatystyki lingwistycznej. Związana jest również z UAM w Poznaniu.

Przewiń na górę