WANDA MANDECKI

STANY ZJEDNOCZONE - NEW BRUNSWICK

Wanda Mandecki
WANDA MANDECKI

Wanda Mandecki (Mandecka) – polonistka, lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Rutgersa. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1977 r. obroniła pracę magisterską. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w jednej z warszawskich szkół średnich. W 1981 r. wyjechała do USA z mężem – dr. Włodzimierzem Mandeckim, z którym ma troje dorosłych dzieci.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych brała czynny udział w pracach zespołu powołanego przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej, współtworząc polskie szkolnictwo średnie na terenie USA.

Od 2007 r. jest związana z Uniwersytetem Rutgersa na Wydziale GREELL (German, Russian and East European Literatures & Languages) w stanie New Jersey.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z językiem, literaturą, historią i kulturą Polski. Zarządza autorską stroną internetową – Polish Language Online – służącą do nauki i doskonalenia języka polskiego 

Mandecki W., 1997–1999, Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA, Warszawa.

W 1988 r. otrzymała Złotą Nagrodę Honorową Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Została wyróżniona także Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1999 r., w 2005 r. odznaczono ją Złotym Krzyżem Zasługi za działania w polskim szkolnictwie za granicą. Należy do grona przyjaciół-założycieli Kampanii na Rzecz Przyszłości (Campaign For the Future) w ramach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (Józef Piłsudski Institute of America). Jest także członkinią kilku polskich organizacji, w tym Kosciuszko Foundation i PIASA (Polish Institute of Arts and Sciences of America). Zajmowała się tworzeniem programów nauczania, wykładów, artykułów i opracowań na temat literatury, języka polskiego i edukacji polonijnej. Redagowała scenariusze audycji radiowych na temat polskich świąt, tradycji i kultury, prezentowanych w „Radiu dla Ciebie” (1030 AM, Northbrook, IL). Na swoim koncie ma również artykuły, przybliżające polonijnym czytelnikom wiedzę z zakresu amerykańskiej historii i kultury (druk w „Kalejdoskopie”, weekendowym dodatku do „Dziennika Związkowego”, Chicago, IL). W 2000 r. założyła stronę internetową, na której prezentowała działalność Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark oraz Polskiej Szkoły Dokształcającej przy PFK, a także polonijnej edukacji. Jako pierwsza, w tak szerokim zakresie, integrowała i popularyzowała w trybie online, polskie szkolnictwo w USA, liczące wówczas ok. 160 szkół[1].

[1] A. Bonusiak, Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984-2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2004.

W pierwszych latach pobytu w USA zajmowała się nauczaniem języka, literatury i historii Polski w Polskiej Szkole im. Emilii Plater w Mount Prospect. Po przeprowadzce z Illinois do New Jersey w połowie 1999 r., podjęła pracę w Polskiej Szkole Dokształcającej w Clark. Na Uniwersytecie Rutgersa na Wydziale GREELL (German, Russian and East European Literatures & Languages) w stanie New Jersey uczy języka polskiego jako obcego. Prowadziła letnie kursy dla nauczycieli języka polskiego za granicą w latach 2001–2012 w Cieszynie, Krakowie i Warszawie.

Przewiń na górę