WIKTOR CHORIEW

ROSJA - MOSKWA

Wiktor Choriew (ros. Виктор Александрович Хорев, ur. 22 lutego 1932 w Wołogdzie, zm. 26 maja 2012 w Grodnie) – rosyjski slawista, znawca literatury polskiej.

Ukończył w roku 1954 studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa. W roku 1957 uzyskał aspiranturę w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, w roku 1978 doktorat nauk filologicznych, w roku 1993 uzyskał tytuł profesora. W roku 2009 otrzymał godność zasłużonego działacza nauk Federacji Rosyjskiej, w roku 2012 doktorat honoris causa uniwersytetu w Grodnie.

Zajmował się głównie literaturą polską, zwłaszcza twórczością pisarzy współczesnych: K.I. Gałczyńskiego, K. Filipowicza, S. Witkiewicza, W. Gombrowicza, T. Konwickiego, S. Dygata, J. Iwaszkiewicza, S. Mrożka, T. Różewicza, podejmował problemy literatury porównawczej, rosyjsko-polskie związki literackie, problematykę stereotypów narodowych, analizował współczesne gatunki parabeletrystyczne. Opublikował ponad 350 prac naukowych.

 • О литературе народной Польши (O literaturze Polski Ludowej), 1961.
 • Владислав Броневский (Władysław Broniewski) 1965.
 • Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки (Polska i Polacy w oczach rosyjskich literatów), 2005.
 • Поляки и русские в глазах друг друга (Polacy i Rosjanie w swoich oczach), 2000.
 • Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре (Rosja-Polska. Obrazy i stereotypy w literaturze i kulturze), 2002.
 • Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура (Twórczość Witolda Gombrowicza i kultura europejska), 2006.
 • Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре (Adam Mickiewicz i polski romantyzm w kulturze rosyjskiej), 2007.
 • Творчество Болеслава Пруса и его связи с русской культурой (Twórczość Bolesława Prusa i jego związki z kulturą rosyjską), 2008.
 • Русская культура в польском сознании (Rosyjska kultura w polskiej świadomości), 2009.
 • Юлиуш Словацкий и Россия (Juliusz Słowacki a Rosja), 2011.
 • Отзвуки Шопена в русской культуре (Echa Chopina w kulturze rosyjskiej), 2012.

Jeden z założycieli rosyjskiej polonistyki. Wybitny znawca literatury polskiej, wychował kilka pokoleń badaczy, którzy dysertacji bronili w Rosji, Polsce i na Białorusi.

Był członkiem Rosyjsko-Polskiej Komisji Historycznej, zastępcą prezesa Towarzystwa „Rosja-Polska”. Kierował międzynarodowym projektem „Rosja-Polska. Wzajemne postrzeganie w literaturze i kulturze”.

Otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1999), Medal „Za zasługi dla kultury polskiej” (1996), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Medal Mickiewicz-Puszkin (2002), Nagrodę Ambasadora Polski w RF „Polski Pegaz” (2010), Złoty Medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis” (2010).

Prowadził kursy literatury i krytyki polskiej dla studentów Fakultetu Filologicznego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, był promotorem wielu polonistycznych prac dyplomowych.

Przewiń na górę