XIANLING QIU

CHINY - PEKIN

Qiu Xianling
XIANLING QIU

Xianling Qiu urodziła się 20 stycznia 1996 roku w Prowincji Zhejiang w Chinach. Lektorka języka polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU).

Ukończyła czteroletnie studia pierwszego stopnia na Harbińskim Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku filologia polska. W trakcie studiów w ramach wymiany przez dwa lata studiowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2020 roku ukończyła studia drugiego stopnia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku filologia polska, specjalność antropologiczno-kulturowa, tytuł pracy magisterskiej: Samo-więzienna nostalgia we Wschodzie Andrzeja Stasiuka.

Przekład: Opera pekińska. 100 Dzieł Klasycznych, standardowa wersja streszczeń (chińsko-polska), 旅游教育出版社, sierpień 2021, ISBN 978-7-5637-4294-3

Otrzymała tytuł zawodowy magistra z wynikiem bardzo dobrym. Brała udział w projekcie „Kultura chińska”, który ma na celu propagowanie kultury Chin wśród polskich studentów studiów wschodnich i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i napisała m.in. artykuł o operze pekińskiej (w druku).

Od roku 2021 uczy języka polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU).

Prezentacja pt. Opera pekińska przygotowana dla projektu „Kultura chińska”.

Przewiń na górę