YE JUNJIAN

CHINY - DALIAN

Ye Yunjian
YE JUNJIAN

Ye Junjian urodził się 14 grudnia 1996 roku w Foshan w Chinach. Wykładowca języka polskiego.

W latach 2015–2019 studiował polonistykę na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych. W roku akademickim 2017/2018 uczestniczył w rocznym kursie języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 2019 tuż po ukończeniu studiów został zatrudniony przez Daliański Uniwersytet Języków Obcych, odkąd pracuje jako lektor języka polskiego.

Ye Junjian od roku 2019 uczy języka polskiego na Daliańskim Uniwersytecie Języków Obcych w Chinach.

Referat pod tytułem „Zajęcia fakultatywne z języka polskiego na DLUFL a motywacje studentów”, wygłoszony podczas IV Warsztatów Glottodydaktycznych dla Lektorów Języka Polskiego w Chinach zorganizowanych w dniach 29–31 października 2021 r. przez Ambasadę RP w Pekinie, Instytut Polski w Pekinie oraz Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych.

Przewiń na górę