ZHANG ZHENHUI (chiń. 张振辉)

CHINY - PEKIN

Zhang Zhenhui urodził się 27 lipca 1934 r. w Changsha (prowincja Hunan) w Chinach. Profesor, tłumacz.

Studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1954-1960.

Pracował w Instytucie Badań Literatury Zagranicznej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie od 1960 roku aż do emerytury.

 • Charakterystyka literatury twórczości Michała Boyma, w: Badania języków i kultur europejskich, 6, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2011.
 • Encyklopedia życia społecznego drugiej połowy XIX wieku w Polsce, „Gazeta Chińskiej Akademii Nauk Społecznych”, z dn. 15.11.2007.
 • Humor w polskiej i chińskiej powieści klasycznej, w: Badania języków i kultur europejskich, 2, red. Feng Zhichen, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2006.
 • Lojalny przyjaciel Chińczyków – Edward Kajdański, „Dziennik Oświecenia”, z dn. 12.02.2014.
 • Michał Boym i upowszechnienie sinologii na Zachodzie z przełomu dynastii Ming i Qing, „Badania Historii Chińskiej” 2011, nr 3.
 • „Lalce” Bolesława Prusa, w: Badania języków i kultur europejskich, 3, red. Gong Kunyu, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2007.
 • „Lalce” Prusa, „Badania Literatury Zagranicznej” 1979, nr 2.
 • O literaturze polskiego romantyzmu i narodowej walce wyzwoleńczej, w: Badania literatury zagranicznej: zbiór prac, t. 8, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1984.
 • O literaturze polskiego symbolizmu, w: Badania literatury zagranicznej: zbiór prac, t. 16, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1994.
 • O powieści „Noce i dnie”, „Badania Literatury Zagranicznej” 1980, nr 3.
 • O nowelach i opowiadaniach Bolesława Prusa, „Europa Wschodnia” 1987 , nr 3.
 • O twórczości Stefana Żeromskiego, w: Badania literatury zagranicznej: zbiór prac, t. 7, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1983.
 • O twórczości Władysława Reymonta, w: Badania literatury zagranicznej: zbiór prac, t. 2, red. Instytut Literatury Obcej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 1980.
 • Polski marksista Henryk Markiewicz, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 14.11.2014.
 • Sienkiewicz: „Listy z podróży do Ameryki” prawdziwy obraz dziewiętnastowiecznych Stanów Zjednoczonych, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 11.12.2013.
 • Teatr absurdalny XX wieku w Polsce, w: Absurdalizm w literaturze XX wieku, red. Liu Mingjiu, wyd. Hunan Jiaoyu Chubanshe, Changsha 1993.
 • Powieści ostatnich lat w Polsce, „Nowe Wydarzenia Literatury Zagranicznej” 1993, nr 4.
 • Walka umysłowa na scenie literatury w latach 50. w Polsce, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 5.11.1988.
 • Polska literatura absurdu po wojnie (razem z Wang Zongping), „Europa Wschodnia” 1989, nr 4.
 • Wielka radość z przyjazdu przyjaciela z daleka, „Gazeta Chińskiej Akademii Nauk Społecznych”, z dn. 16.06.2005.
 • Wisława Szymborska – odpowiada życie poezją, „Gazeta Literatury i Sztuki”, z dn. 17.02.2012.
 • Wkład Michała Boyma w u powszechnienie osiągnięć chińskiej cywilizacji na Zachodzie, w: Badania języków i kultur europejskich, t. 4, red. Ding Chao, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2008.
 • Wystąpienie na seminarium upamiętniającym 75. rocznicę śmierci Władysława Reymonta, „Nowe Wydarzenia Literatury Zagranicznej” 2001, nr 2.
 • Zmiana motywu istnienia w polskiej literaturze współczesnej, w: Literatura istnienia i istnienie w literaturze, red. Liu Mingjiu, wyd. Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, Pekin 1997.
 • Zmiany formy powieści XX wieku w Polsce, „Europa Wschodnia” 1996, nr 2-3.

Napisał biografie Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Władysława Reymonta.

Jest jednym z pierwszych chińskich tłumaczy, którzy w latach sześćdziesiątych zaczęli tłumaczyć bezpośrednio z języka polskiego.

W 2005 roku był gościem Pierwszego Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej organizowanego w Krakowie przez Instytut Książki.

Otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” w 1997 roku, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP nadany przez Prezydenta RP w 2001 roku, a także Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” w 2006 roku.

 • Boym: Antologia Michała Boyma (wyd. Shanghai Huadong Shifan Daxue Chubanshe, Shanghai 2012)
 • Hołuj: „Dom pod Oświęcimiem”, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu,Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992.
 • Ingarden: „O poznaniu dzieła literackiego” (wyd. Henan Daxue Chubanshe, Kaifeng 2008);
 • Kajdański: „Michał Boym – ostatni wysłannik dynastii Ming”, w: „Europa Wschodnia” 1995, nr 3 –1998, nr 4.
 • Konopnicka: „Dym”, w: Zbiór klasycznych nowel świata, tom Europy Wschodniej, red. Zhang Zhenhui, Chen Jiuying, wyd. Haixia Wenyi Chubanshe, Fuzhou 1996.
 • Kruczkowski: „Niemcy”, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu,Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992.
 • Miłosz: wybór poezji (w: Zbiór dzieł laureatów Nagrody Nobla, tom poezji, red. Yu Lin, wyd. Zhejiang Wenyi Chubanshe, 1998);
 • Prus: „Lalka”, wyd. Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai 2005.
 • Reymont: „Ziemia obiecana”, razem z Yang Deyou; wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 1984.
 • Reymont: „Ziemia obiecana”, razem z Yang Deyou; wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 1992.
 • Reymont: „Ziemia obiecana”, razem z Yang Deyou; wyd. Lijiang Chubanshe, Guilin 2001.
 • Reymont: „Ziemia obiecana”, razem z Yang Deyou; yd. Fenghuang Chubanshe, Nanjing 2011.
 • Różewicz: wybór wierszy, wyd. Hebei Jiaoyu Chubanshe, Shijiazhuang 2006.
 • Sienkiewicz: „Krzyżacy, tom I-II”, razem z Yi Lijun; wyd. Yilin Chubanshe, Nanjing 2002.
 • Sienkiewicz: „Krzyżacy”, razem z Yi Lijun; wyd. Fenghuang Chubanshe, Nanjing 2011.
 • Sienkiewicz: „Listy z podróży do Ameryki”, wyd. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Pekin 2013.
 • Sienkiewicz: „Quo vadis”, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 2000.
 • Sienkiewicz: „Quo vadis”, wyd. Renmin Wenxue Chubanshe, Pekin 2010.
 • Szymborska: „Poetka i świat. Wybór wierszy”, wyd. Zhongyang Bianyi Chubanshe, Pekin 2003.
 • Szymborska: wybór poezji, w: Zbiór dzieł laureatów Nagrody Nobla, tom poezji, red. Yu Lin, wyd. Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou 1998.
 • Żytomirski: „Chopin”, w: Antyfaszystowska literatura w świecie, tom polski (35), red. Liu Baiyu,Wyd. Chongqing Chubanshe, Chongqing 1992.
 • Inne: „Wiersze w metrze: wybór współczesnych poezji polskich”, Guoji Wenhua Chubanshe, Pekin 2012.

Przetłumaczył także utwory: Norwida, Przerwy-Tetmajera, Tuwima, Iwaszkiewicza, Broniewskiego, Putramenta („Emancypantki”), Gałczyńskiego, Grochowiaka i Herberta.

Streszczenia:

 • „Faraon” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 1, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1980.
 • „Moralność Pani Dulskiej” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 1, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1980.
 • „Ziemia obiecana” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 1, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1980.
 • „Kordian i Cham” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 2, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1981.
 • „Noce i dnie” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 2, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1981.
 • „Ogniem i meczem” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 2, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1981.
 • „Popiół” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 2, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1981.
 • „Potop” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 2, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1981.
 • „Powracająca fala” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 2, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1981.
 • „Chłopi” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 3, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1983.
 • „Komediantka” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 3, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1983.
 • „Syzyfowe prace” w: Streszczenia dzieł literackich zagranicznych, tom 3, Zheng Kelu, Guo Jiashen, Huang Baosheng, Wen Meihui, wyd. Shanghai Wen Yi Chubanshe, Shanghai 1983.
 • „Maskarada” w: Streszczone historie słynnych dramatów obcych, red. Wen Meihui, Hu Zhenzhen, wyd. Zhong Guo Xi Ju Chubanshe, Pekin 1987.
 • „Moralność Pani Dulskiej” w: Streszczone historie słynnych dramatów obcych, red. Wen Meihui, Hu Zhenzhen, wyd. Zhong Guo Xi Ju Chubanshe, Pekin 1987.
 • „Wesele” w: Streszczone historie słynnych dramatów obcych, red. Wen Meihui, Hu Zhenzhen, wyd. Zhong Guo Xi Ju Chubanshe, Pekin 1987.
Przewiń na górę