ZHAO GANG

CHINY - PEKIN

Zhao Gang urodził się 15.05.1972 roku w Pekinie. Od 2020 roku jest prorektorem Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University), wcześniej był dziekanem Wydziału Języków i Kultur Europejskich oraz dyrektorem Centrum Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią i Centrum Języka i Kultury Polskiej na tym Uniwersytecie.  

Studiował polonistykę na BFSU – w latach 1991-1999 na Wydziale Języków Europy Wschodniej, gdzie uzyskał stopień magistra, po czym rozpoczął studia doktoranckie i w roku 2003 uzyskał stopień doktora. W latach 2000-2002 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim.

Badania prof. Zhao Ganga skupiają się wokół tematyki związanej z polską literaturą, historią i kulturą, a także metodyką nauczania języka polskiego oraz współpracy Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Książki:

  • Zhongwei Wu, Współczesny język chiński (wydanie polskojęzyczne), Beijing: Wyd. Sinolingua, 2010 (Zhao Gang jest jednym z tłumaczy polskojęzycznego wydania).
  • Obrazkowy słownik polsko-chiński 
  • Kieszonkowy obrazkowy słownik polsko-chiński
  • Kultura Chin po polsku 
  • Badania nad językami i kulturami europejskimi

Artykuły:

Good morning, China! – czyli o dzień dobry po chińsku oraz o niektórych formach adresatywnych, „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 2 (wraz z J. Malejką)

 

W 2010 roku został nagrodzony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2018 otrzymał srebrny medal “Zasłużony kulturze- Gloria Artis”.

W 2017 roku podczas uroczystości jubileuszu pekińskiej polonistyki został uhonorowany przez Rektora UŚ Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.  

Zhao Gang jest współtwórcą Centrum Języka i Kultury Polskiej na BFSU, inicjatorem wielu projektów i konferencji polonistycznych, gromadzących najwybitniejszych polonistów z całego świata, m.in. jest współtwórcą międzynarodowej konferencji Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, która już dwukrotnie odbyła się w Pekinie.

Od 1996 roku profesor  Zhao Gang wykłada na polonistyce BFSU, gdzie prowadzi następujące zajęcia: rozumienie tekstu pisanego, gramatykę języka polskiego, rozumienie ze słuchu i konwersacje, lekturę polskiej prasy, tłumaczenia ustne polsko-chińskie, historię Polski, kulturę Chin w języku polskim, tłumaczenia polskich tekstów prawnych, teorię i praktykę tłumaczeń polsko-chińskich. W tym samym okresie prowadził także wykłady otwarte dla wszystkich studentów pt. Historia Europy oraz wykłady skierowane do studentów pierwszego roku pt. Historia obszaru euroazjatyckiego. W 2017 r. był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Śląskim, prowadząc semestralny cykl wykładów i seminariów z historii oraz kultury i cywilizacji Chin w ramach specjalności „Kultury Dalekiego Wschodu” na międzynarodowych studiach polskich. Wykładał także w Akademii Dyplomacji UŚ i prowadził seminaria w Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

Zasiada w składzie dwóch Komisji ds. mniej powszechnych języków Ministerstwa Edukacji. Profesor Zhao Gang często gości na uczelniach polskich, wygłaszając wykłady gościnne. 

Tłumaczenia

 

Stanisław Lem “Solaris”

Stanisław Lem “Solaris” 《索拉里斯星》

„Polska - ojczyzna Chopina” 《肖邦故乡——波兰》

 „Polska – ojczyzna Szopena” 《肖邦故乡——波兰》

Zbigniew Herbert „Labirynt nad morzem” 《海上迷宫》

 Zbigniew Herbert „Labirynt nad morzem” 《海上迷宫》

Witold Gombrowicz „Bakakaj” (współtłumacz) 《巴卡卡伊大街》

 Witold Gombrowicz „Bakakaj” (współtłumacz) 《巴卡卡伊大街》

Czesław Miłosz „Na brzegu rzeki” 《面对大河》

 Czesław Miłosz „Na brzegu rzeki” 《面对大河》

 Zbigniew Herbert „Zbiór poezji”  《赫贝特诗集》

Przewiń na górę