ZHAO WEITING

CHINY - PEKIN

Zhao Weiting
ZHAO WEITING

Zhao Weiting, urodziła się 15.01.1990 roku w Changsha, doktorantka na kierunku międzynarodowe studia polskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Katedrze Języka Polskiego na Wydziale Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Tłumaczka literatury polskiej, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

Od 2008 do 2012 roku studiowała polonistykę na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, a w 2012 roku rozpoczęła tam studia magisterskie. W semestrze letnim 2013–2014 roku akademickiego studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie. W 2017 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zainteresowania naukowe: literatura polska, tłumaczenia, językowy obraz świata, recepcja literatury polskiej w Chinach.

  • Analiza prównawcza polskich i chińskich na wybranych przykładach, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2014/2015, s. 299–306. 
  • Kilka zagadnień związanych z tłumaczeniem przysłów polskich na chiński, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2016/2017, s. 353–360. 
  • O chińskiej literaturze poszukiwania korzeni, w: „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, 12/2017 s. 104–110.
  •  Recepcja twórczości Czesława Miłosza w Chinach – Co się zmieniło z upływem czasu?, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2018/2019, s. 439–448. 
  • Publikowała w tomach pokonferencyjnych Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia.

Od 2019 roku jest odpowiedzialna za polonistykę Pekińskiego Uniwersytetu Sportowego. Prowadzi przedmioty lektoratowe (sprawności zintegrowane), zajęcia z wiedzy o Polsce, tłumaczenia pisemnego oraz tłumaczenia ustnego.

  • Czesław Miłosz, Piesek przydrożny (2017) – 切斯瓦夫•米沃什著,赵玮婷译,《路边狗》,花城出版社,2017年:广州。

Wybór europejskiej poezji antyfaszystowskiej (2016) – wybrane utwory

  • – 伏瓦迪斯瓦夫·布洛涅夫斯基,《苦难之路》,赵玮婷译,康斯坦丁·伊代冯斯·嘉乌钦斯基,《西盘半岛士兵之歌》,赵玮婷译,赵刚,文铮主编,《祀与戎——欧洲反法西斯诗歌选集》,北京:中国和平出版社,2016。
  • Józef Arno-Włodarski, Od XIII wieku do końca XVIII wieku – nowe spojrzenie (2016)
  • – 约瑟夫·伏沃达尔斯基,赵玮婷译,《十三至十八世纪末的波中交流史——新角度,新思考》,《欧洲语言文化研究》第8辑,2016年:北京。

Współredaktorka Słowniczka przysłów krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2019).7

  • – 林温霜主编,《中东欧多语种谚语》,赵玮婷编,波兰语谚语,北京:外语教学与研究出版社,2019.7

Rozmowa z prof. Yi Lijun w „Litteraria Copernicana” (Nr 2/2021).

Przewiń na górę